1948                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Første Johannes brev 2

1 Børnlille, dette skriver jeg til jer, for at I ikke skal synde. Men synder nogen, så har vi en talsmand hos Faderen, Jesus Kristus, den retfærdige; 2 og han er soning for vore synder, ja, ikke alene for vore, men også for hele verdens. 3 Og deraf kan vi erkende, at vi kender ham, om vi holder hans bud. 4 Den, der siger: »Jeg kender ham,« og ikke holder hans bud, han er en løgner, og i ham er sandheden ikke; 5 men den, der holder hans ord, i ham er sandelig Guds kærlighed blevet fuldkommet. Derpå kender vi, at vi er i ham. 6 Den, der siger, at han bliver i ham, han er også selv skyldig at vandre således, som Han vandrede 7 Mine elskede, det er ikke et nyt bud, jeg skriver til jer, men et gammelt bud, som I har haft fra begyndelsen. Det gamle bud er det ord, I har hørt. 8 Alligevel er det et nyt bud, jeg skriver til jer; det viser sig som sandhed i ham og i jer, thi mørket viger, og det sande lys skinner allerede. 9 Den, som siger, at han er i lyset, og dog hader sin broder, han er endnu i mørket. 10 Den, som elsker sin broder, bliver i lyset, og han støder ikke an. 11 Men den, der hader sin broder, er i mørket og vandrer i mørket, og han ved ikke, hvor han går hen, thi mørket har blændet hans øjne. 12 Jeg skriver til jer, børnlille, fordi jeres synder er tilgivet jer for hans navns skyld. 13 Jeg skriver til jer, I fædre, fordi I kender ham, som er fra begyndelsen. Jeg skriver til jer, I unge, fordi I har sejret over den Onde. 14 Jeg har skrevet til jer, mine børn, fordi I kender Faderen. Jeg har skrevet til jer, I fædre, fordi I kender ham, som er fra begyndelsen. Jeg skriver til jer, I unge, fordi I er stærke, og Guds ord bliver i jer, og I har sejret over den Onde. 15 Elsk ikke verden, ej heller det, der er i verden! Hvis nogen elsker verden, så er Faderens kærlighed ikke i ham. 16 Thi alt det, der er i verden, kødets lyst og øjnenes lyst og pral med jordisk gods, er ikke af Faderen, men af verden. 17 Og verden forgår og dens lyst; men den, der gør Guds vilje, bliver til evig, tid. 18 Mine børn, nu er det de sidste tider; og som I har hørt, at Antikrist kommer, således er allerede nu mange antikrister trådt frem; deraf ser vi, at det er de sidste tider. 19 De er udgået fra os, men de hørte ikke til os; thi havde de hørt til os, var de blevet hos os. Dog, det skulle komme for dagen, at ingen af dem hørte til os. 20 Og I har en salvelse fra den Hellige og har alle indsigt. 21 Jeg har skrevet til jer, ikke fordi I ikke kender sandheden, men fordi I kender den og ved, at ingen løgn er af sandheden. 22 Hvem er løgneren, om ikke han, som nægter, at Jesus er Kristus? Han er Antikristen, som fornægter Faderen og Sønnen. 23 Enhver, som fornægter Sønnen, har heller ikke Faderen; den, som bekender Sønnen, har også Faderen. 24 Men I skal lade det, I har hørt fra begyndelsen, blive i jer. Hvis det, I har hørt fra begyndelsen, bliver i jer, bliver I også i Sønnen og Faderen. 25 Og dette er den forjættelse, som han selv tilsagde os: det evige liv. 26 Jeg har skrevet dette til jer om dem, som fører jer vild. 27 Og den salvelse, som I selv fik af ham, bliver i jer, og I har ikke nødig, at nogen skal lære jer; men hvad hans salvelse lærer jer om alt, er også sandt og ikke løgn; bliv altså i det, som den har lært jer. 28 Og nu, børnlille, bliv i ham, for at vi, når han åbenbares, må have frimodighed og ikke blive til skamme for ham ved hans komme. 29 Når I ved, at han er retfærdig, så forstår I, at enhver, som øver retfærdighed, er født af ham.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV