1948                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Første Johannes brev 4

1 I elskede, tro ikke enhver ånd, men prøv ånderne, om de er af Gud; thi mange falske profeter er draget ud i verden. 2 Derpå kan I kende Guds Ånd: enhver ånd, der bekender, at Jesus er Kristus, kommen i kødet, er af Gud. 3 Og enhver ånd, der ikke bekender Jesus, er ikke af Gud; men dette er Antikrists ånd, som I har hørt skal komme, og den er allerede nu i verden. 4 Børnlille, I er af Gud, og I har sejret over dem, fordi han, der er i jer, er større end han, der er i verden. 5 De er af verden; derfor taler de af verden, og verden hører dem. 6 Vi er af Gud. Den, som kender Gud, hører os; den, som ikke er af Gud, hører os ikke. Derpå kender vi sandhedens Ånd og vildfarelsens ånd. 7 I elskede, lad os elske hverandre, thi kærligheden er af Gud, og enhver, der elsker, er født af Gud og kender Gud. 8 Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, thi Gud er kærlighed. 9 Derved er Guds kærligbed blevet åbenbaret iblandt os, at Gud har sendt sin Søn, den enbårne, til verden, for at vi skal leve ved ham 10 Deri består kærligheden: ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han elskede os og sendte sin Søn til soning for vore synder. 11 elskede, når Gud således elskede os, så er også vi skyldige at elske hverandre. 12 Aldrig har nogen skuet Gud; hvis vi elsker hverandre, bliver Gud i os, og hans kærlighed er blevet fuldkommet i os. 13 Derpå kender vi, at vi bliver i ham og han i os: at han har givet os af sin Ånd. 14 Og vi har skuet og vidner, at Faderen har sendt sin Søn som frelser for verden. 15 Den der bekender, at Jesus er Guds Søn, i ham bliver Gud og selv bliver han i Gud. 16 Og vi har lært den kærlighed at kende, som Gud har til os, og vi er kommet til tro på den. Gud er kærlighed, og den, som bliver i kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver i ham. 17 Dermed er kærligheden blevet fuldkommet hos os, at vi har frimodighed på dommens dag, thi som Han er, således er også vi i denne verden. 18 Frygt er ikke i kærligheden, men den fuldkomne kærlighed driver frygten ud; thi frygt har med straf at gøre, og den, der frygter, er ikke blevet fuldkommet i kærligheden. 19 Vi elsker, fordi han elskede os først. 20 Hvis nogen siger: »Jeg elsker Gud« og hader sin broder, så er han en løgner; thi den, der ikke elsker sin broder, som han har set, han kan ikke elske Gud, som han ikke har set. 21 Og dette bud har vi fra ham, at den, som elsker Gud, skal også elske sin broder.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV