1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Første Kongebog 10

1 Da dronningen af Saba hørte Salomos ry, kom hun for at prøve ham med gåder. 2 Hun kom til Jerusalem med et såre stort følge og med kameler, der bar røgelse, guld i store mængder og ædelsten. Og da hun var kommet til Salomo, talte hun til ham om alt, hvad der lå hende på hjerte. 3 Men Salomo svarede på alle hendes spørgsmål, og intet som helst var skjult for kongen, han gav hende svar på alt. 4 Og da dronningen af Saba så al Salomos visdom, huset han havde bygget, 5 maden på hans bord, hans folks boliger, han træden og deres klæder, hans mundskænke og brændofrene, han ofrede i Herrens hus, var hun ude af sig selv; 6 Og hun sagde til kongen: »Sandt var, hvad jeg i mit land hørte sige om dig og din visdom! 7 Jeg troede ikke, hvad der sagdes, før jeg kom og så det med egne øjne; og se, ikke engang det halve er mig fortalt, thi din visdom og herlighed overgår, hvad rygte sagde. 8 Lykkelige dine hustruer, lykkelige dine folk, som altid er om dig og hører din visdom! 9 Lovet være Herren din Gud, som fandt behag i dig og satte dig på Israels trone! Fordi Herren elsker Israel evindelig, satte han dig til konge, til at øve ret og retfærdighed.« 10 Derpå gav hun kongen 120 guldtalenter, røgelse i store mængder og ædelsten; og aldrig er der siden kommet så megen røgelse til landet som den, dronningen af Saba gav kong Salomo. 11 Desuden bragte Hirams skibe, som hentede guld i ofir, almug gumtræ i store mængder og ædel sten fra ofir, 12 og af almuggimtræet lod kongen lave rækværk til Herrens hus og kongens palads, desuden citre og harper til sangerne. Så meget almuggimtræ er hidtil ikke set eller kommet til landet. 13 Og kong Salomo gav dronningen af Saba alt, hvad hun ønskede og bad om, foruden hvad han af sig selv kongeligen skænkede hende. Derpå begav hun sig med sit følge hjem til sit land. 14 Vægten af det guld, som i et år indførtes af Salomo, udgjorde 666 guldtalenter, 15 de ikke medregnet, hvad der indkom i afgift fra de undertvungne folk og ved købmændenes handel og fra alle arabiens konger og landets statholdere. 16 Kong Salomo lod hamre 200 guldskjolde, hvert på 600 sekel guld, 17 og 300 mindre guldskjolde, hvert på tre miner guld; dem lod kongen henlægge i Libanonskovhuset. 18 Fremdeles lod kongen lave en stor elfenbenstrone, overtrukket med lutret guld. 19 Tronen havde seks trin, og på dens ryg var der tyrehoveder; på begge sider af sædet var der arme, og ved armene stod der to løver; 20 tillige stod der tolv løver påde seks trin, seks på hver side. Der er ikke lavet mage til trone i noget andet rige. 21 Alle kong Salomos drikkekar var af guld og alle redskaber i Libanonskovhuset af fint guld; sølv regnedes ikke for noget i kong Salomos dage. 22 Kongen havde nemlig tarsisskibe i søen sammen med hirams skibe; og en gang hvert tredje år kom tarsisskibene, ladet med guld, sølv, elfenben, aber og påfugle. 23 kong Salomo overgik alle jordens konger i rigdom og visdom. 24 Fra alle jordens egne søgte man hen til Salomo for at høre den visdom, Gud havde lagt i hans hjerte; 25 og alle bragte de gaver med: sølv og guldsager, klæder, våben, røgelse, heste og muldyr; således gik det år efter år. 26 Salomo anskaffede sig stridsvogne og ryttere, og hanhavde 1.400 vogne og l2.000 ryttere; dem lagde han dels i vognbyerne, dels hos sig i Jerusalem. 27 Kongen bragte det dertil, at sølv i Jerusalem var lige så almindeligt som sten, og cedertræ lige så almindeligt som morbærfigentræ i lavlandet. - 28 hestene, Salomo indførte, kom fra Mizrajim og kove; kongens handelsfolk købte dem i kove. 29 en vogn udførtes fra mizrajim for 600 sekel sølv, en hest for 150. Ligeledes udførtes de ved handelsfolkene fil alle hetiternes og Arams konger.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV