1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Første Kongebog 14

1 Ved den tid blev Jeroboams søn Abija syg. 2 Da sagde Jeroboam til sin hustru: »Tag og forklæd dig, så man ikke kan kende, at du er Jeroboams hustru, og begiv dig til Silo, thi der bor profeten Ahija, som kundgjorde mig, at jeg skulle blive konge over dette folk; 3 tag ti brød, noget bagværk og en krukke honning med og henvend dig til ham, så vil han sige dig, hvorledes det skal gå drengen!« 4 Jeroboams hustru gjorde nu således; hun begav sig til Silo og gik ind i Ahijas hus. Ahija kunne ikke se, da hans øjne var sløve af alderdom; 5 men Herren havde sagt til Ahija: »Se, Jeroboams hustru kommer til dig for at høre sig for hos dig angående sin søn, da han er syg; det og det skal du svare hende; men når hun kommer, er hun forklædt.« 6 Da nu Ahija hørte lyden af hendes trin, som hun gik ind ad døren, sagde han: »Kom kun ind, Jeroboams hustru! Hvorfor er du forklædt? Mig er det pålagt at bringe dig en tung tidende. 7 Gå hen og sig til Jeroboam: Så siger Herren, Israels Gud: Jeg ophøjede dig af folketsmidte og gjorde dig til fyrste over mit folk Israel 8 Og rev riget fra Davids hus og gav dig det; dog har du ikke været som min tjener David, der holdt mine bud og fulgte mig af hele sit hjerte og kun gjorde, hvad der er ret i mine øjne, 9 men du har handlet værre end alle dine forgængere; du gik hen og krænkede mig og gjorde dig andre guder og støbte billeder, men mig kastede du bag din ryg; 10 se, derfor vil jeg bringe ulykke over Jeroboams hus og udrydde hvert mandligt væsen, hver og en af Jeroboams slægt i Israel, og jeg vil feje Jeroboams hus bort, som man fejer skarn bort, til der ikke er spor tilbage! 11 Den af Jeroboams slægt, som dør i byen, skal hundene æde, og den, som dør på marken, skal himmelens fugle æde, thi det er Herren, der har talet! 12 Men gå nu hjem! Når din fod betræder byen, skal barnet dø; 13 og hele Israel skal holde dødeklage over ham og jorde ham, thi han er den eneste af Jeroboams slægt, der skal komme i en grav; thi hos ham fandtes dog noget, der vandt Herren Israels Guds behag inden for Jeroboams slægt. 14 Men Herren vil oprejse sig en konge over Israel, der skal udrydde Jeroboams hus på den dag. 15 Men også siden vil Herren slå Israel, så at de svajer hid og did som sivet i vandet, og rykke Israel op fra dette herlige land, som han gav deres fædre, og sprede dem hinsides floden, fordi de har lavet sig Asjerastøtter og krænket Herren; 16 og han vil give Israel til pris for de synders skyld, Jeroboam har begået og forledt Israel til.« 17 Da gav Jeroboams hustru sig på vej og kom til tirza; og da hun betrådte husets tærskel, døde drengen; 18 og man jordede ham, og hele Israel holdt dødeklage over ham efter det ord, Herren havde talet ved sin tjener, profeten Ahija. 19 Hvad der ellers er at fortælle om Jeroboam, hvorledes han førte krig, og hvorledes han herskede står jo optegnet i Israels kongers krønike. 20 Jeroboams regeringstid udgjorde to og tyve år. Så lagde han sig til hvile hos sine fædre, og hans søn Nadab blev konge i hans sted. 21 Rehabeam, Salomos søn, blev konge i Juda. Rehabeam var een og fyrretyve år gammel, da han blev konge, og han herskede sytten år i Jerusalem, den by, Herren havde udvalgt af alle Israels stammer for der at stedfæste sit navn. Hans moder var en ammonitisk kvinde ved navn Na'ama. 22 Og Juda gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, og med de synder, de begik, vakte de hans nidkærhed, mere end deres fædre havde gjort. 23 Også de byggede sig offerhøje, stenstøtter og Asjerastøtter på alle høje steder og under alle grønne træer; 24 ja, der var endog mandsskøger i landet. De øvede alle de vederstyggeligheder, som var begået af de folk, Herren havde drevet bort foran israeliterne. 25 Men i kong Rrebabeams femte regeringsår drog ægypterkongen Sjisjak op imod Jerusalem 26 Og tog skattene i Herrens hus og i kongens palads; alt tog han, også de guldskjolde, Salomo havde ladet lave. 27 Kong Rehabeam lod da i stedet lave kobberskjolde og gav dem i forvaring hos høvedsmændene for livvagten, der holdt vagt ved indgangen til kongens palads; 28 og hver gang kongen begav sig til Herrens hus, bentede livvagten dem, og bagefter bragte de dem tilbage til vagtstuen. 29 Hvad der ellers er at fortælle om Rehabeam, alt, hvad han gjorde, står jo optegnet i Judas kongers krønike. 30 Rehabeam og Jeroboam lå i krig med hinanden hele tiden. 31 Så lagde Rehabeam sig til hvile hos sine fædre og blev jordet hos sine fædre i Davidsbyen. Hans moder var en ammonitisk kvinde ved navn Na'ama. Og hans søn Abija blev konge i hans sted.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV