1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Første Kongebog 3

1 Da nu Salomo havde fået kongedømmet sikkert i hænde besvogrede han sig med Farao, ægypterkongen, idet han ægtede Faraos datter; og han førte hende ind i Davidsbyen, til han fik sit eget hus, Herrens hus og muren om Jerusalem bygget færdig. 2 Kun ofrede folket på offerhøjene, thi hidindtil var der ikke bygget Herrens navn et hus. 3 Salomo elskede Herren, så at han vandrede efter sin fader Davids anordninger; kun ofrede han på højene og tændte offerild der. 4 Og kongen begav sig til Gibeon for at ofre der; thi det var den store offerhøj; tusind brændofre ofrede Salomo på alteret der. 5 I Gibeon lod Herren sig til syne for Salomo i en drøm om natten. Og Gud sagde: »Sig, hvad du ønsker, jeg skal give dig!« 6 Da sagde Salomo: »Du viste stor miskundhed mod din tjener, min fader David, der jo også vandrede for dit åsyn i troskab, retfærdighed og hjertets oprigtighed; og du lod denne store miskundhed blive over ham og gav ham en søn, der nu sidder på hans trone. 7 Ja, nu har du, Herre min Gud, gjort din tjener til konge i min fader Davids sted. Men jeg er ganske ung og ved ikke, hvorledes jeg skal færdes ret; 8 og din tjener står midt i det folk, du udvalgte, et stort folk, som ikke kan tælles eller udregnes, så mange er de. 9 Giv derfor din tjener et lydhørt hjerte, så han kan dømme dit folk og skelne mellem godt og ondt; thi hvem kan dømme dette dit store folk!« 10 Det vakte Herrens velbehag, at Salomo bad derom; 11 og Gud sagde til ham: »Fordi du bad om dette og ikke om et langt liv, ej heller om rigdom eller om dine fjenders liv, men om forstand til at skønne, hvad ret er, 12 se, derfor vil jeg gøre, som du beder: se, jeg giver dig et viist og forstandigt hjerte, så at din lige aldrig før har været, ej heller siden skal fremstå; 13 men jeg giver dig også, hvad du ikke bad om, både rigdom og ære, så at du ikke skal have din lige blandt konger, så længe du lever. 14 Og hvis du vandrer på mine veje, så du holder mine anordninger og bud, således som din fader David gjorde, vil jeg give dig et langt liv.« 15 Da vågnede Salomo, og se, det var en drøm. Derpå begav han sig til Jerusalem og stillede sig foran Herrens pagts ark og ofrede brændofre, bragte takofre og gjorde et gæstebud for alle sine folk. 16 På den tid kom to skøger til kongen og trådte frem for ham. 17 Den ene kvinde sagde: »Hør mig, herre! Jeg og den kvinde der bor i hus sammen. Hjemme i vort hus fødte jeg i hendes nærværelse et barn, 18 og tre dage efter min nedkomst fødte også hun et barn. Vi var sammen; der var ingen andre hos os i huset, vi to var ene i huset. 19 Så døde hendes dreng om natten, fordi hun kom til at ligge på ham; 20 men midt om natten, medens din trælkvinde sov, stod hun op og tog min dreng fra min side og lagde ham ved sit bryst; men sin døde dreng lagde hun ved mit bryst. 21 Da jeg så om morgenen rejste mig for at give min dreng at die, se, da var han død; men da jeg så nøje på ham om morgenen, se, da var det ikke min dreng, ham, som jeg havde født!« 22 Men den anden kvinde sagde: »Det er ikke sandt; den levende er min dreng, og den døde er din!« Og den første sagde: »Nej, den døde er din dreng, og den levende er min!« Således mundhuggedes de foran kongen. 23 Da sagde kongen: »Den ene siger: han her, den levende, er min dreng, den døde er din! Og den anden siger: nej, den døde er din dreng, den levende min!« 24 Derpå sagde kongen: »Hent mig et sværd!« Og de bragte kongen et. 25 Da sagde kongen: »Hug det levende barn over og giv hver af dem det halve!« 26 Da rørte kærligheden til barnet sig heftigt i den kvinde, som var moder til det levende barn, og hun sagde til kongen: »Hør mig, herre! Giv hende det levende barn; dræb det endelig ikke!« Men den anden sagde: »Det skal hverken tilhøre mig eller dig, hug det kun over!« 27 Da tog kongen til orde og sagde: »Giv hende der det levende barn og dræb det ikke; thi hun er moderen!« 28 Og da Israel hørte om den dom, kongen havde fældet, fyldtes de alle af ærefrygt for kongen; thi de så, at han sad inde med Guds visdom til at skifte ret.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV