1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Første Kongebog 5

1 Da kong Hiram af Tyrus hørte, at Salomo var salvet til konge i stedet for sin fader, sendte han nogle af sine folk til ham; thi hiram havde altid været Davids ven. 2 Og Salomo sendte hiram følgende bud: 3 »Du ved, at min fader David ikke kunne bygge Herren sin Guds navn et hus for de kriges skyld, man fra alle sider påførte ham, indtil Herren lagde hans fjender under hans fødder. 4 Men nu har Herren min Gud skaffet mig ro til alle sider; der findes ingen modstandere, og der er ingen fare på færde. 5 Se, derfor har jeg i sinde at bygge Herren min Guds navn et hus efter Herrens ord til min fader David: Din søn, som jeg sætter på din trone i dit sted, han skal bygge huset for mit navn. 6 Giv derfor ordre til, at der fældes cedre til mig på Libanon. Mine folk skal arbejde sammen med dine, og jeg vil give dinefolk den løn, du kræver; thi du ved jo, at der ikke findes nogen hos os, der kan fælde træer som Zidonierne!« 7 Da Hiram modtog dette bud fra Salomo, glædede det ham meget, og han sagde: »Lovet være Herren i dag, fordi han har givet David en viis søn til at herske over dette store folk!« 8 Og Hiram sendte Salomo følgende svar: »Jeg har modtaget det bud, du sendte mig, og jeg skal opfylde alt, hvad du ønsker med hensyn til ceder- og cyprestræer; 9 mine folk skalbringe dem fra Libanon ned til havet, og så skal jeg lade dem samle til tømmerflåder på havet og sende dem til det sted, du anviser mig; der skal jeg lade dem skille ad, så at du kan lade dem hente. Men du vil da også opfylde mit ønske og sende fødevarer til mit hof!« 10 Så sendte Hiram Salomo alt, hvad han ønskede af ceder- og cyprestræer; 11 og Salomo sendte Hiram 20 000 kor hvede til underhold for hans hof og 20 kor olie af knuste oliven. Så meget sendte Salomo Hiram år efter år. 12 Og Herren gav Salomo visdom, som han havde lovet ham; og der var fred mellem Hiram og Salomo, og de sluttede pagt med hinanden. 13 kong Salomo udskrev nu hoveriarbejdere overalt i Israel, og hoveriarbejderne udgjorde 30 000 Mand. 14 Dem sendte han så til Libanon, et hold på 10 000 Om måneden, således at de var en måned på Libanon og to måneder hjemme. Adoniram havd tilsyn med hoveriarbejderne. 15 Salomo havde 70 000 lastdragere og 80 000 stenhuggere i bjergene 16 foruden overfogeder, der ledede arbejdet, 3 300 mand, som havde opsyn med folkene, der arbejdede. 17 På kongens bud brød de store stenblokke, kostbare sten til templets grundvold, kvadersten; 18 og Salomos og Hiroms bygmestre og folkene fra Gebal huggede dem til, og de gjorde træstammerne og stenene i stand til templets opførelse.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - Guds Ord

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV