1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Første Kongebog 6

1 480 år efter at israeliterne var vandret ud af Ægypten, i Ziv måned, det er den anden måned, i det fjerde år Salomo herskede i Israel, begyndte han at bygge Herren templet. 2 Templet, som kong Salomo byggede Herren, var tresindstyve alen langt, tyve alen bredt og tredive alen højt. 3 Forhallen foran templets hellige var tyve alen lang, svarende til templets bredde, og ti alen bred. 4 Han forsynede templet med gittervinduer i bjælkerammer, 5 og op til tempelmuren byggede han en tilbygning rundt om templets mure, rundt om det hellige og inderhallen, og indrettede siderum rundt om. 6 Det nederste rum var fem alen bredt, det mellemste seks og det tredje syv, thi han byggede fremspring i templets ydermur rundt om, for at man ikke skulle være nødt til at lade bjælkerne gribe ind i templets mure. 7 Ved templets opførelsebyggede man med sten, der var gjort færdige i stenbrudet, derfor hørtes hverken lyd af hamre, mejsler eller andet jernværktøj, medens templet byggedes. 8 Indgangen til det nederste rum var på templets sydside, og derfra førte vindeltrapper op til det mellemste og derfra igen op til det tredje rum. 9 Således byggede han templet færdigt, og han lagde taget med bjælker og planker af cedertræ. 10 Han byggede tilbygningen rundt om hele templet, hvert stokværk fem alen højt, og den blev forbundet med templet med cederbjælker. 11 Da kom Herrens ord til Salomo således: 12 »Dette hus, som du er ved at bygge - dersom du vandrer efter mine anordninger og gør efter mine lovbud og omhyggeligt vandrer efter alle mine bud, vil jeg på dig stadfæste det ord, jeg talede til din fader David, - 13 Og tage bolig blandt israeliterne og ikke forlade mit folk Israel.« 14 Således byggede Salomo templet færdigt. 15 Templets vægge dækkede han indvendig med cederbrædder; fra bygningens gulv til loftsbjælkerne dækkede han dem indvendig med træ; og over templets gulv lagde han cypresbrædder. 16 Han dækkede de tyve bageste alen af templet med cederbrædder fra gulv til bjælker og indrettede sig rummet derinde til en inderhal, det allerhelligste. 17 Fyrretyve alen målte det hellige foran inderhallen. 18 Templet var indvendig dækket med cedertræ, udskåret arbejde i form af agurker og blomsterkranse; alt var af cedertræ, ikke en sten var at se. 19 Han indrettede inderhallen inde i templet for der at opstille Herrens pagts ark. 20 inderhallen var tyve alen lang, tyve alen bred og tyve alen høj, og han overtrak den med fint guld. Fremdeles lavede han et alter af cedertræ 21 foran inderhallen og overtrak det med guld. Og Salomo overtrak templet indvendig med fint guld og trak for med guldkæder. 22 Hele templet overtrak han med guld, hele templet fra den ene ende til den anden; også hele alteret foran inderhallen overtrak han med guld. 23 I inderhallen satte han to keruber af vildt oliventræ, ti alen høje; 24 den ene kerubs vinger var hver fem alen, der var ti alen fra den ene vingespids til den anden; 25 ti alen målte også den anden kerub; begge keruber havde samme mål og skikkelse; 26 beggekeruber var ti alen høje. 27 Og han opstillede keruberne midt i den inderste del af templet, og de udbredte deres vinger således, at den enes ene vinge rørte den ene væg og den andens ene vinge den modsatte væg, medens de to andre vinger rørte hinanden midt i templet. 28 Keruberne overtrak han med guld. 29 Rundt på alle vægge i templet anbragte han udskåret arbejde, keruber, palmer og blomsterkranse, både i den inderste og den yderste hal, 30 og templets gulv overtrak han med guld, både i den inderste og den yderste hal. 31 Til inderhallens indgang lod han lave to dørfløje af vildt oliventræ; overliggeren og dørposterne dannede en femkant. 32 Og på de to oliventræsfløje lod han udskære keruber, palmer og blomsterkranse og overtrak dem med guld, idet han lod guldet trykke ned i de udskårne keruber og palmer. 33 Ligeledes lod han til indgangen til det hellige lave dørstolper af vildt oliventræ, firkantede dørstolper, 34 og to dørfløje af cyprestræ, således at hver af de to dørfløje bestod af to bevægelige dørflader; 35 og han lod udskære keruber, palmer og blomsterkranse i dem og overtrak dem med guld, der lå i et tyndt lag over de udskårne figurer. 36 Ligeledes indrettede han den indre forgård ved at bygge tre lag kvadersten og et lag cederbjælker. 37 I det fjerde år lagdes grunden til Herrens hus i Ziv måned; 38 og i det ellevte år i bul måned, det er den ottende måned, fuldførtes templet i alle dets dele og stykker; han byggede på det i syv år.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV