1948                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Første korinterbrev 16

1 Med hensyn til indsamlingen til de hellige skal også I gøre, som jeg foreskrev menighederne i Galatien: 2 Hver første dag i ugen skal enhver af jer lægge noget til side hjemme og samle, hvad han får lykke til, for at der ikke først skal finde indsamlinger sted, når jeg kommer. 3 Men når jeg kommer, vil jeg sende dem, I selv vælger, til Jerusalem med breve for at overbringe jeres kærlighedsgave. 4 Og hvis det er værd, at jeg selv rejser med, kan de rejse sammen med mig. 5 Jeg kommer så til jer, når jeg er rejst igennem Makedonien; thi Makedonien rejser jeg kun igennem; 6 men hos jer vil jeg måske blive en tid eller endog overvintre, for at I kan hjælpe mig videre på vej, hvor jeg så rejser hen. 7 Thi nu vil jeg ikke besøge jer på gennemrejse; jeg håber nemlig at blive nogen tid hos jer, om Herren vil give mig lov. 8 I Efesus bliver jeg til pinse; 9 thi der er åbne døre for mig ind til et stort og virkningsfuldt arbejde, og der er mange modstandere. 10 Når Timotius kommer, må I sørge for, at han kan færdes hos jer uden frygt; thi han gør Herrens gerning lige så fuldt som jeg. 11 Derfor må ingen agte ham ringe; hjælp ham videre på hans rejse i fred, for at han kan komme til mig; thi jeg venter ham med brødrene. 12 Med hensyn til broderen Apollos, så har jeg stærkt opfordret ham til at komme til jer sammen med brødrene; dog var han slet ikke til sinds at komme nu, men han vil komme, når han finder tiden belejlig. 13 Vær årvågne, stå fast i troen, vær mandige, vær stærke! 14 Lad alt hos jer ske i kærlighed! 15 Men jeg formaner jer, brødre: I kender Stefanus' hus og ved, at det er førstegrøden i Akaja, og at de har stillet sig til tjeneste for de hellige. 16 Sådanne mennesker og alle, som tager deres del i arbejdet og sliddet, må I underordne jer. 17 Jeg glæder mig over, at Stefanus og Fortunatus og Akaikus er kommet hertil, fordi de har udfyldt mig savnet af jer; 18 thi de har vederkvæget min ånd og jeres. Skøn derfor på sådanne mennesker! 19 Menighederne i provinsen Asien sender hilsen til jer. Akavila og Priska tillige med menigheden i deres hjem sender jer mange hilsener i Herren. 20 Alle brødrene sender jer hilsen. Hils hverandre med helligt kys! 21 Hilsen med min, Paulus', egen hånd. 22 Hvis nogen ikke elsker Herren, han være forbandet! Maranata! 23 Herren Jesu nåde være med eder! 24 Min kærlighed er med eder alle i Kristus Jesus!
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV