1948                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Første korinterbrev 6

1 Hvor kan dog nogen af jer, når han har sag mod en anden, få sig til at lade den pådømme hos de uretfærdige, og ikke hos de hellige? 2 Ved I da ikke, at de hellige engang skal dømme verden? og når verden skal dømmes ved jer, er I da uværdige til at sidde til doms i de mindste retssager? 3 Ved I ikke, at vi skal dømme engle? endsige da i timelige ting! 4 Når I nu har retssager om timelige ting, sætter I så dem til dommere, der ikke er regnet for noget i menigheden? 5 Til skam for jer siger jeg det. Er der da virkelig iblandt jer ingen, der er viis nok til at dømme sine brødre imellem? 6 Men broder fører sag mod broder, og det for vantro! 7 I det hele taget er jo allerede det en brist hos jer, at I har retssager med hverandre. Hvorfor lider I ikke hellere uret? hvorfor finder I jer ikke hellere i at lide tab? 8 Men I tilføjer andre, og tilmed brødre, uret og tab! 9 Eller ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Far ikke vild! hverken utugtige eller afgudsdyrkere eller ægteskabsbrydere eller de, der lader sig bruge til unaturlig utugt, eller de, der øver den, 10 eller tyve eller havesyge, ingen drankere, ingen æreskændere, ingen røvere skal arve Guds rige. 11 Og sådan har nogle af jer været; men I lod jer aftvætte, ja, I blev helligede, ja, I blev retfærdiggjorte ved Herren Jesu Kristi navn og ved vor Guds Ånd. 12 »Alt er mig tilladt«, men ikke alt er gavnligt; »alt er mig tilladt«, men jeg skal ikke lade noget få magten over mig. 13 Maden er bestemt for maven og maven for maden; men Gud skal engang lade begge dele forgå. Legemet derimod er ikke bestemt for utugt, men for Herren, og Herren for legemet; 14 og Gud, som har opvakt Herren, skal også opvække os ved sin kraft. 15 Ved I ikke, at jeres legemer er Kristi lemmer? skal jeg da tage Kristi lemmer og gøre skøgelemmer deraf? Nej, langtfra! 16 Eller ved I ikke, at den, der holder sig til skøgen, er ét legeme med hende? thi »de to«, hedder det, »skal blive et kød«. 17 Men den, der holder sig til Herren, er én ånd med ham. 18 Fly utugt! enhver anden synd, som et menneske kan gøre sig skyldig i, er uden for legemet; men den, som bedriver utugt, synder imod sit eget legeme. 19 Eller ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for Helligånden, som er i jer, og som I har fra Gud, og at I ikke tilhører jer selv? 20 I er jo købt og prisen betalt; ær derfor Gud i jeres legeme!
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV