1948                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Første korinterbrev 9

1 Er jeg ikke fri? er jeg ikke apostel? har jeg ikke set Jesus, vor Herre? er I ikke mit værk i Herren? 2 Om jeg ikke er apostel for andre, er jeg det i det mindste for jer; thi I er i Herren seglet på min apostelgerning. 3 Mit forsvar over for dem, som vil fælde dom over mig, er dette: 4 Har vi ikke ret til at spise og drikke? 5 Har vi ikke ret til at tage en søster som hustru med overalt lige så vel som de andre apostle og Herrens brødre og Kefas? 6 Eller er det kun mig og Barnabas, der ikke har ret til at lade være at arbejde? 7 Hvem gør vel nogen sinde krigstjeneste på egen lønning? Hvem planter en vingård og spiser ikke af dens frugt? Eller hvem vogter en hjord og nyder ikke af hjordens mælk? 8 Taler jeg her kun ud fra almindelig menneskelig tankegang, eller siger ikke også loven det samme? 9 Der står jo dog skrevet i Mose lov: »Du må ikke binde munden til på en okse, når den tærsker.« Er det okserne, der ligger Gud på sinde? 10 eller er det ikke helt med tanke på os, at han siger det? Jo! med tanke på os blev det skrevet, fordi den, der pløjer, skal pløje i håb, og den, der tærsker, skal gøre det i håb om at få sin del. 11 Når vi hos jer har sået åndelige goder, er det da for meget, om vi hos jer høster timelige? 12 Har andre den ret over jer, skulle vi da ikke snarere have den? Dog har vi ikke gjort brug af denne ret, men vi udholder alt for ikke at lægge hindring i vejen for Kristi evangelium. 13 Ved I ikke, at de, der tjener ved helligdommen, får deres føde fra helligdommen, at de, der har deres gang ved alteret, får deres del fra alteret? 14 Således har også Herren bestemt, at de, der forkynder evangeliet, skal leve af evangeliet. 15 Men jeg har ikke i nogen henseende gjort brug heraf, og jeg skriver ikke dette, for at jeg nu skulle få det således; thi hellere vil jeg dø end, - nej, ingen skal gøre min ros til intet! 16 Thi om jeg forkynder evangeliet, har jeg ikke noget at rose mig af; jeg er jo under tvang; ve mig, om jeg ikke forkynder det! 17 Thi kun hvis jeg gør det af egen drift, har jeg krav på løn; men gør jeg det ikke af egen drift, så er det en husholdergerning, jeg har fået betroet. 18 Hvad er så min løn? Den, at jeg forkynder evangeliet uden udgift for nogen, så jeg ikke udnytter den ret, forkyndelsen af evangeliet giver mig. 19 Thi skønt jeg står fri over for alle, har jeg dog gjort mig til tjener for alle, for at jeg kunne vinde des flere. 20 For jøderne er jeg blevet som en jøde for at kunne vinde jøder; for de lovbundne er jeg, der ikke selv er lovbunden, blevet som en lovbunden for at kunne vinde de lovbundne; 21 for dem, der er uden lov, er jeg, der ikke er uden lov for Gud, men bunden af Kristi lov, blevet, som om jeg var uden lov, for at kunne vinde dem, der er uden lov. 22 For de svage er jeg blevet svag for at kunne vinde de svage; for alle er jeg blevet alt for i alt fald at kunne frelse nogle. 23 Og alt dette gør jeg for evangeliets skyld, for at også jeg kan få del deri. 24 Ved I ikke, at de, der løber på væddeløbsbanen, ganske vist alle løber, men kun én får sejrsprisen? Løb således, at I kan vinde den! 25 Enhver, der deltager i idrætskamp, er afholdende i alt; de andre for at få en sejrskrans, der visner, vi for at få en sejrskrans, der aldrig visner. 26 Jeg løber derfor ikke på må og få; jeg kæmper som en nævekæmper, der ikke støder i luften, 27 men jeg er hård mod mit legeme og holder det i ave, for at ikke jeg, der har prædiket for andre, selv skal blive forkastet.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV