1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Første Krønikebog 22

1 Da sagde David: »Her skal Gud Herrens hus stå, her skal Israels brændofferalter stå!« 2 David bød så, at man skulle samle alle de fremmede, som boede i Israels land, og han satte stenhuggere til at tilhugge kvadersten til opførelsen af Guds hus; 3 fremdeles anskaffede David jern i mængde til nagler på portfløjene og til ramper, en umådelig mængde kobber 4 Og talløse cederbjælker, idet Zidonierne og tyrierne bragte David cederbjælker i mængde. 5 Thi David tænkte: »Min søn Salomo er ung og uudviklet, men huset, som skal byggesherren, skal være stort og mægtigt, for at det kan vinde navnkundighed og ry i alle lande; jeg vil træffe forberedelser for ham.« Og David traf store forberedelser, før han døde. 6 Derpå lod han sin søn Salomo kalde og bød ham bygge Herren, Israels Gud, et hus. 7 Og David sagde til Salomo: »Min søn! Jeg havde selv i sinde at bygge Herren min Guds navn et hus; 8 men da kom Herrens ord til mig således: Du har udgydt meget blod og ført store brige; du må ikke bygge mit navn et hus, thi du har udgydt meget blod på jorden for mit åsyn. 9 Se, en søn skal fødes dig; han skal være en fredens mand, og jeg vil skaffe ham fred for alle hans fjender rundt om; thi hans navn skal være Salomo, og jeg vil give Israel fred og ro i hans dage. 10 Han skal bygge mit navn et hus; og han skal være mig en søn, og jeg vil være ham en fader, og jeg vil grundfæste hans kongedømmes trone over Israel til evig tid! 11 Så være da Herren med dig, min søn, at du må få lykke til at bygge Herren din Guds hus, således som han har forjættet om dig. 12 Måtte Herren kun give dig forstand og indsigt, så han kan sætte dig over Israel og du kan holde Herren din Guds lov! 13 Så vil det gå dig vel når du nøje holder anordningerne og lovbudene, som Herren bød Moses at pålægge Israel. Vær frimodig og stærk, frygt ikke og tab ikke modet! 14 Se, med stor møje har jeg til Herrens hus tilvejebragt 100.000 talenter guld og en million talenter sølv og desuden kobber og jern, som ikke er til at veje, så meget er der; dertil har jeg tilvejebragt bjælker og sten; og du skal sørge for flere. 15 en mængde arbejdere står til din rådighed, stenhuggere, murere, tømrere og alle slags folk, der forstår sig på arbejder af enhver art. 16 Af guld, sølv, kobber og jern er der umådelige mængder til stede - så tag da fat, og Herren være med dig!« 17 Og David bød alle Israels øverster hjælpe hans søn Salomo og sagde: 18 »Er Herren eders Gud ikke med eder, har han ikke skaffet eder ro til alle sider? Han har jo givet landets indbyggere i min hånd, og landet er underlagt Herren og hans folk; 19 så giv da eders hjerter og sjæle hen til at søge Herren eders Gud og tag fat på at bygge Gud Herrens helligdom, så at Herrens pagts ark og Guds hellige ting kan føres ind i huset, der skal bygges Herrens navn.«
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - Guds Ord

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV