1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Første Krønikebog 25

1 Derpå udskilte David og hærførerne til tjenesten Asafs, Hemans og Jedutuns sønner, som i profetisk henrykkelse spillede på citre, harper og cymbler; og tallet på de mænd, der havde med denne tjeneste at gøre, var: 2 Af Asafs sønner: Zakkur, Josef, Netanja og Asar'Ela, Asafs sønner under ledelse af Asaf, der spillede i profetisk henrykkelse under kongens ledelse. 3 Af Jedutun: Jedutuns sønner Gedalja, Jizri, Jesja'ja, Sjim'i, Hasjabja og Mattitja, seks, under ledelse af deres fader Jedutun, der i profetisk henrykkelse spillede på citer, når Herren blev lovet og priset. 4 Af Heman: Hemans sønner Bukkija, Mattanja, Uzziel, Sjubael, Jerimot, Hananja,Hanani, Eliata, Giddalti, Romamti-Ezer, Josjbekasja, Malloti, Hotir og Mahaziot. 5 Alle disse var sønner af Heman, kongens seer i Guds ord; for at løfte hans horn gav Gud Heman fjorten sønner og tre døtre. 6 Alle disse spillede under deres faders ledelse ved sangen i Herrens hus på cymbler, harper og citre for således at gøre tjeneste i Guds hus under ledelse af kongen, Asaf, Jedutun og Heman. 7 Deres tal, sammenregnet med deres brødre, der var oplært til at synge Herrens sange, var 288, kyndige folk til hobe. 8 De kastede lod om ordningen af tjenesten med lige kår både for små og for store, mestre og lærlinge. 9 Det første lod traf Josef, ham selv med hans brødre og sønner, tolv; det andet Gedalja, ham selv med hans brødre og sønner, tolv; 10 det tredje Zakkur, hans sønner og brødre, tolv; 11 det fjerde Jizri, hans sønner og brødre, tolv; 12 det femte Netanja, hans sønner og brødre, tolv; 13 det sjette Bukkija, hans sønner og brødre, tolv; 14 det syvende Jesar'Ela, hans sønner og brødre, tolv; 15 det ottende Jesjaja, hans sønner og brødre, tolv; 16 det niende mattanja, hans sønner og brødre, tolv; 17 det tiende Sjim'i, hans sønner og brødre, tolv; 18 det ellevte Uzziel, hans sønner og brødre, tolv; 19 det tolvte hasjabja, hans sønner og brødre, tolv; 20 det trettende Sjubael, hans sønner og brødre, tolv; 21 det fjortende Mattitja, hans sønner og brødre, tolv; 22 det femtende Jeremot, hans sønner og brødre, tolv; 23 det sekstende Hananja, hans sønner og brødre, tolv; 24 det syttende Josjbekasja, hans sønner og brødre, tolv; 25 det attende Hanani, hans sønner og brødre, tolv; 26 det nittende Malloti, hans sønner og brødre, tolv; 27 det tyvende Eliata, hans sønner og brødre, tolv; 28 det een og tyvende Hotir, hans sønner og brødre, tolv; 29 det to og tyvende Giddalti, hans sønner og brødre, tolv; 30 det tre og tyvende Mahaziot, hans sønner og brødre, tolv; 31 det fire og tyvende Romamti-Ezer, hans sønner og brødre, tolv.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV