1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Første Krønikebog 27

1 Israeliterne efter deres tal: fædrenehusenes overhoveder, tusind- og hundredførerne og deres fogeder, som tjente kongen i alle sager vedrørende skifterne, de, der skiftevis trådte til og fra hver måned hele året rundt, hvert skifte på 24000 Mand: 2 Over det første skifte, den første måneds skifte stod Isjba'al, Zabdiels søn - til hans skifte hørte 24000 Mand 3 af Perez's efterkommere, overhoved for alle hærførerne; det var den første måned. 4 Over den anden måneds skifte stod ahohiten El'azar, Dodajs søn; til hans skifte hørte 24000 Mand. 5 Den tredje hærfører, ham i den tredje måned, var Benaja, ypperstepræsten Jojadas søn; til hans skifte hørte 24000 Mand. 6 Denne Benaja var helten blandt de tredive og stod i spidsen for de tredive, og ved hans skifte var hans søn ammizabad. 7 Den fjerde, ham i den fjerde måned, var Joabs broder Asa'el og efter ham hans søn Zebadja; til hans skifte hørte 24000 Mand. 8 Den femte, ham i den femte måned, var hærføreren Zeraiten Sjamhut; til hans skifte hørte 24000 mand. 9 Den sjette, ham i den sjette måned, var Ira, Ikkesjs søn, fra Tekoa; til hans skifte hørte 24000 mand. 10 Den syvende, ham i den syvende måned, var peloniten Helez af efraimiterne; til hans skifte hørte 24000 mand. 11 Den ottende, ham i den ottende måned, var husjatiten Sibbekaj af Zeras slægt; til hans skifte hørte 24000 mand. 12 Den niende, ham i den niende måned, var Abiezer fra Anatot at benjaminiterne; til hans skifte hørte 24000 mand. 13 Den tiende, ham i den tiende måned, var maharaj fra netofa af Zeras slægt, til hans skifte hørte 24000 mand. 14 Den ellevte, ham i den ellevte måned, var Benaja fra pir'aton af Efraimiterne; til hans skifte hørte 24000 mand. 15 Den tolvte, ham i den tolvte måned, var heldaj fra netofa af otniels slægt; til hans skifte hørte 24000 mand. 16 I spidsen for Israels stammer stod: som fyrste for rubeniterne Eliezer, Zikris søn; for Simeoniterne Sjefatja, Ma'akas søn; 17 for Levi Hasjabja, Hemuels søn, for Aron Zadok; 18 for Juda Eliab, en af Davids brødre; for Issakar Omri, Mikaels søn; 19 for Zebulon Jisjmaja, Obadjas søn; for Naftali Jerimot, Azriels søn; 20 for Efraimiterne Hosea, Azazjas søn; for Manasses halve stamme Joel, Pedajas søn; 21 for Manasses anden halvdel i Gilead Jiddo, Zekarjassøn; for Benjamin Ja'asiel, Abners søn; 22 for Dan Azar'el, Jerobams søn. Det var Israels stammers øverster. 23 David tog ikke tal på dem, dervar under tyve år, thi Herren havde forjættet at ville gøre Israel talrigt som himmelens stjerner. 24 Joab, Zerujas søn, begyndte at tælle dem, men fuldførfe det ikke; thi for den sags skyld ramtes Israel af vrede, og tallet indførtes ikke i kong Davids krønike. 25 Over kongens skatte havde Azmavet, adiels søn, opsynet, og over forrådene ude på landet, i byerne, landsbyerne og fæstningerne Jonatan, Uzzijas søn; 26 over markarbejderne ved jordens dyrkning Ezri, kelubs søn; 27 over vingårdene Sjim'i fra Rama; over vinforrådene i vingårdene Sjifmiten Zabdi; 28 over oliventræerne og morbærfigentræerne i lavlandet Ba'al-hanan fra geder; over olieforrådene Joasj; 29 over hornkvæget, der græssede på sAron, sAroniten Sjitraj; over hornkvæget i dalene sjafat, adlajs søn; 30 over Kamelerne ismaelitem Obil; over æslerne Jedeja fra Meronot; 31 over småkvæget hagriten Jaziz. Alle disse var overopsynsmænd over kong Davids ejendele. 32 Davids farbroder Jonatan, en indsigtsfuld og skriffkyndig mand, var rådgiver. Jehiel, hakmonis søn, opdrog kongens sønner. 33 Akitofel var kongens rådgiver og arkiten Husjaj kongens ven. 34 Akitofels eftermand var Jojada, Benajas søn, og Ebjatar. Joab var kongens hærfører.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - Guds Ord

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV