1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Første Krønikebog 28

1 Derpå samlede David i Jerusalem alle Israels øverster, stammeøversterne, skifternes øverster, som var i kongens tjeneste, tusind- og hundredførerne, overopsynsmændene over alle kongens og hans sønners ejendele og kvæg, ligeledes hofmændene, kærnetropperne og alle dygtige krigere. 2 Kong David rejste sig op og sagde: »Hør mig, mine brødre og mit folk! Jeg havde i sinde at bygge Herrens pagts ark og vor Guds fodskammel et hus at hvile i og havde truffet forberedelser til at bygge. 3 Men Gud sagde til mig: du skal ikke bygge mit navn et hus, thi du er en krigens mand og har udgydt blod! 4 Af mit fædrenehus udvalgte Herren, Israels Gud, ene mig til konge over Israel evindelig, thi han udvalgte Juda til fyrste og af Juda mit fædrenehus, og mellem min faders sønner fandt han behag i mig, så han gjorde mig til konge over hele Israel. 5 Og af alle mine sønner - Herren har givet mig mange sønner har han udvalgt min søn Salomo til at sidde på Herrens kongetrone og herske over Israel. 6 Og han sagde til mig: din søn Salomo er den, som skal bygge mit hus og mine forgårde, thi ham har jeg udvalgt til min søn, og jeg vil være ham en fader; 7 jeg vil grundfæste hans kongedømme til evig tid, hvis han holder fast ved mine bud og lovbud og gør efter dem således som nu. 8 Og nu, for hele Israels, Herrens forsamlings, øjne og i vor Guds påhør siger jeg: stræb at holde alle Herren eders Guds bud, at I må eje dette herlige land og lade det gå i arv til eders efterkommere til evig tid! 9 Og du, min søn Salomo! Kend din faders Gud og tjen ham med et helt hjerte og en villig sjæl, thi Herren ransager alle hjerter og kender alt, hvad der rører sig i deres tanker. Hvis du søger ham, vil han lade sig fmde af dig, men forlader du ham, vil han forkaste dig for evigt. 10 Så se da til, thi Herren har udvalgt dig til at bygge et hus til helligdom! Gå til værket med frimodighed!« 11 Derpå gav David sin søn Salomo planen til forhallen, templets bygninger, forrådskamrene, rummene på taget, de indre kamre og hallen til sonedækket 12 Og planen til alt, hvad der stod for hans tanke med hensyn til Herrens hus's forgårde og alle kamrene rundt om, Guds hus's skatkamre og skatkamrene til helliggaverne, 13 fremdeles anvisninger om præsternes og leviternes skifter og alt arbejdet ved tjenesten i Herrens hus og alting, som hørte til tjenesten i Herrens hus, 14 om guldet, den vægt, der skulle til hver enkelt ting, som hørte til tjenesten, og om alle sølvtingene, den vægt, der skulle til hver enkelt ting, som hørte til tjenesten, 15 fremdeles om vægten på guldlysestagerne og deres guldlamper, vægten på hver enkelt lysestage og dens lamper, og på sølvlysestagerne, vægten på hver enkelt lysestage og dens lamper, svarende til hver enkelt lysestages brug ved tjenesten, 16 fremdelesom vægten på guldet til skuebrødsbordene, til hvert enkelt skuebrødsbord, og på sølvet til sølvbordene. 17 Og om gaflerne, skålene og krukkerne af purt guld og om guldbægrene, vægten på hvert enkelt bæger, og sølvbægrene, vægten på hvert enkelt bæger, 18 øg om vægten på røgofferalteret af purt guld og om tegningen til vognen, til guldkeruberne, som udbredte vingerne skærmende over Herrens pagts ark. 19 »Herren har sat mig ind i alt dette ved et skrift, jeg har fra hans egen hånd, i alle de arbejder, planen omfatter.« 20 Derpå sagde David til sin søn Salomo: »Gå til værket og vær frimodig og stærk, frygt ikke og tab ikke modet, thi Gud Herren, min Gud, vil være med dig! Han vil ikke slippe dig og ikke forlade dig, før alt arbejdet med Herrens hus er fuldført. 21 Se, præsternes og leviternes skifter er rede til alt arbejdet ved Guds hus; og til alt, hvad der skal udføres, har du folk hos dig, der alle er villige og forstår sig på arbejder af enhver art, og øversterne og hele folket er rede til alt, hvad du kræver.«
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV