1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Første Mosebog 5

1 Dette er Adams slægtebog. Dengang Gud skabte mennesket, gjorde han det i Guds billede; 2 som mand og kvinde skabte han dem, og han velsignede dem og gav dem navnet »menneske«, da de blev skabt. 3 Da Adam havde levet i 130 år, avlede han en søn, som var ham lig og i hans billede, og han kaldte ham Set; 4 og efter at Adam havde avlet Set, levede han 800 år og avlede sønner og døtre; 5 således blev hans fulde levetid 930 år, og derpå døde han. 6 Da Set havde levet 105 år, avlede han Enosj; 7 og efter at Set havde avlet Enosj, levede han 807 år og avlede sønner og døtre; 8 således blev sets fulde levetid 912 år, og derpå døde han. 9 Da Enosj havde levet 90 år, avlede han Kenan; 10 og efter at Enosj havde avlet Kenan, levede han 815 år og avlede sønner og døtre; 11 således blev Enosjs fulde levetid 905 år, og derpå døde han. 12 Da Kenan havde levet 70 år, avlede han Mahalal'el; 13 og efter at Kenan havde avlet Mahalal'el, levede han 840 år og avlede sønner og døtre; 14 således blev Kenans fulde levetid 910 år, og derpå døde han. 15 Da Mahalal'el havde levet 65 år, avlede han Jered; 16 og efter at Mahalal'el havde avlet Jered, levede han 830 år og avlede sønner og døtre; 17 således blev Mahalal'els fulde levetid 895 år, og derpå døde han. 18 Da Jered havde levet 162 år, avlede han Enok; 19 og efter at Jered havde avlet Enok, levede han 800 år og avlede sønner og døtre; 20 således blev Jereds fulde levetid 962 år, og derpå døde han. 21 Da Enok havde levet 65 år, avlede han Metusalem, 22 og Enok vandrede med Gud; og efter at han havde avlet Metusalem, levede han 300 år og avlede sønner og døtre; 23 således blev Enoks fulde levetid 365 år; 24 og Enok vandrede med Gud, og han var ikke mere, thi Gud tog ham. 25 Da Metusalem havde levet 187 år, avlede han Lemek; 26 og efter at Metusalem havde avlet Lemek, levede han 782 år og avlede sønner og døtre; 27 således blev Metusalems fulde levetid 969 år, og derpå døde han. 28 Da Lemek havde levet 182 år, avlede han en søn, 29 som han gav navnet Noa, idet, han sagde: »Han skal skaffe os. Trøst i vort møjefulde arbejde med jorden, som Herren har forbandet.« 30 Og efter at Lemek havde avlet Noa, levede han 595 år og avlede sønner og døtre; 31 således blev Lemeks fulde levetid 777 år, og derpå døde han. 32 Da Noa var 500 år gammel, avlede han Sem, Kam og Jafet.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV