1948                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Første Peters brev 1

1 Peter, Jesu Kristi apostel, sender hilsen til de udvalgte i Pontus, Galatien, Kappadokien, provinsen Asien og Bitynien, dem, der bor som udlændinge i adspredelsen 2 og er udvalgte ifølge Gud Faders forudviden, ved Åndens helligelse, til lydighed og til bestænkelse med Jesu Kristi blod: Nåde og fred blive eder stadig rigeligere til del! 3 Lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, 4 til en uforkrænkelig og ubesmittelig og uvisnelig arv, gemt i Himlene til jer, 5 som i Guds kraft bliver bevaret ved tro til en frelse, der er beredt til at åbenbares i den sidste tid. 6 Da skal I fryde jer, selv om I nu først en liden stund, om så skal være, bedrøves i mange slags prøvelser, 7 for at jeres prøvede tro - som er langt mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves ved ild - må vise sig at blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. 8 Ham elsker I uden at have set ham; på ham tror I uden nu at se ham, og over ham skal I fryde jer med en usigelig og forherliget glæde, 9 idet I når troens mål, jeres sjæles frelse. 10 Over den frelse har profeter grublet og grundet, når de profeterede om den nåde, som skulle blive jer til del. 11 De har grundet over, når den tid ville komme, og hvordan den ville være, som Kristi Ånd i dem viste frem til, når den forud vidnede om Kristi lidelser og al den herlighed, som skulle følge derefter. 12 Og det blev dem åbenbaret, at det ikke var sig selv, men jer, de tjente med dette, som nu er blevet jer forkyndt gennem dem, der bragte jer evangeliet ved Helligånden, som blev sendt fra Himmelen noget, som engle attrår at få indblik i. 13 Bind derfor op om jeres sinds lænder, vær ædru og sæt fuldt ud jeres håb til den nåde, som bliver jer til del, når Jesus Kristus åbenbares. 14 Som lydige børn må I ikke rette jer efter de lyster, som I før, i jeres uvidenhed, levede i. 15 Men ligesom han, der kaldte jer, er hellig, således skal også I være hellige i al jeres færd; 16 thi der står skrevet: »I skal være hellige; thi jeg er hellig. 17 Og hvis I som Fader påkalder ham, der uden personsanseelse dømmer enhver efter hans gerning, så må I også vandre i frygt, så længe I er udlændinge her. 18 I ved jo, at det ikke var med forkrænkelige ting, med sølv eller guld, I blev løskøbt fra det tomme liv, I havde arvet fra forfædrene, 19 men med Kristi dyrebare blod som med blodet af et lam uden plet og lyde. 20 Hertil var han forud bestemt, før verdens grundvold blev lagt, men blev ved tidernes ende åbenbaret for jeres skyld, 21 I, som ved ham er kommet til tro på Gud, der vakte ham fra de døde og gav ham herlighed, så jeres tro også er håb til Gud. 22 Da I har renset jeres sjæle i lydighed imod sandheden til at nære oprigtig broderkærlighed, så elsk hverandre inderligt af hjertet 23 genfødte som I er, ikke af forkrænkelig, men af uforkrænkelig sæd, ved Guds levende og blivende ord. 24 Thi alt kød er som græs, og al dets herlighed som græssets blomster; græsset visner, og blomsterne falder; 25 men Herrens ord bliver evindelig. Og dette er det ord, der er blevet forkyndt jer i evangeliet.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - Guds Ord

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV