1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Første Samuelsbog 11

1 Siden efter drog ammoniten Nahasj op og belejrede Jabesj i Gilead. Da sagde alle mændene i Jabesj til Nahasj: »Slut pagt med os, så vil vi underkaste os!« 2 Men ammoniten Nahasj svarede: »Ja, på det vilkår vil jeg slutte pagt med eder, at jeg må stikke det højre øje ud på enhver af eder til forsmædelse for hele Israel!« 3 Da sagde de ældste i Jabesj til ham: »Giv os syv dages frist, så vi kan sende bud rundt i hele Israels land; hvis så ingen kommer os til hjælp, vil vi overgive os til dig!« 4 Da sendebudene kom til Sauls Gibea og forebragte folket sagen, brast hele folket i gråd. 5 Og se, Saul kom netop hjem med sine okser fra marken, og han spurgte: »Hvad er der i vejen med folket, siden det græder?« De fortalte ham da, hvad mændene fra jabesj havde sagt; 6 og da Saul hørte det, overvældede Guds Ånd ham, og hans vrede blussede heftigt op. 7 Så tog han et spand okser og sønderhuggede dem, sendte folk ud med stykkerne i hele Israels land og lod sige: »Hvis nogen ikke følger Saul og Samuel, skal der handles således med hans okser!« Da faldt en Herrens rædsel over folket, så de alle som een drog ud. 8 Og han mønstrede dem i Bezek, og der var 300000 israeliter og 30000 judæere. 9 Derpå sagde han til sendebudene, som var kommet: »Således skal I sige til mændene i Jabesj i Gilead: I morgen, når solen begynder at brænde, skal I få hjælp!« Da sendebudene kom og meddelte mændene i Jabesj det, blev de glade. 10 Og mændene i Jabesj sagde: »I morgen vil vi overgive os til eder, så kan I gøre med os, hvad I finder for godt!« 11 Dagen efter delte Saul hæren i tre afdelinger, og de trængte ind i lejren ved morgenvagten og huggede ned blandt ammoniterne, til det blev hedt; og de, som undslap, splittedes til alle sider, så ikke to og to blev sammen. 12 Da sagde folket til Samuel: »Hvem var det, som sagde: skal Saul være konge over os? Bring os de mænd, at vi kan slå dem ihjel!« 13 Men Saul sagde: »I dag skal ingen slås ihjel; thi i dag har Herren givet Israel sejr!« 14 Da sagde Samuel til folket: »Kom, lad os gå til Gilgal og gentage kongevalget der!« 15 Så gik hele folket til Gilgal og gjorde Saul til konge for Herrens åsyn der i Gilgal, og de bragte takofre der for Herrens åsyn. Og Saul og alle Israels mænd var højlig glade.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV