1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Første Samuelsbog 12

1 Da sagde Samuel til hele Israel: »Se, jeg har føjet eder i alt, hvad I har bedt mig om, og sat en konge over eder. 2 Se, nu færdes kongen for eders ansigt; jeg er gammel og grå, og mine sønner er nu iblandt eder; men jeg har færdedes for eders ansigt fra min ungdom indtil i dag. 3 Se, her står jeg; viden imod mig i Herrens og hans, salvedes påhør! Hvis okse har jeg taget? Hvis æsel har jeg taget? Hvem har jeg, undertrykt? Hvem har jeg gjort uret? Af hvem har jeg taget gave og derfor lukket øjnene? I så fald vil jeg give eder erstatning!« 4 Da sagde de: »Du har ikke undertrykt os eller gjort os uret eller taget noget fra nogen.« 5 Derpå sagde han til dem: »Så er Herren i dag vidne over for eder, også hans salvede er vidne, at I ikke har fundet noget hos mig.« De sagde: »Ja!« 6 Da sagde Samuel til folket: »Herren er vidne, han, som udrustede Moses og Aron og førte eders fædre op fra Ægypten. 7 Så træd nu frem, at jeg kan gå i rette med eder for Herrens åsyn og kundgøre eder alle de gerninger, Herren i sin retfærdigher har øvet mod eder og eders fædre. 8 Da Jakob og hans sønner var kommet til Ægypten, og ægypterne plagede dem, råbte eders fædre til Herren, og Herren sendte Moses og Aron, som førte eders fædre ud af Ægypten, og han lod dem bosætte sig her. 9 Men de glemte Herren deres Gud; derfor prisgav han dem til kong Jabin af Hazors hærfører Sisera, til filisterne og til Moabs konge, så de angreb dem. 10 Da råbte de til Herren og sagde: Vi har syndet, thi vi forlod Herren og dyrkede ba'alerne og astarterne; men fri os nu af vore fjenders hånd, så vil vi dyrke dig! 11 Så sendte Herren Jerubba'al, Barak, Jefta og Samuel; og han friede eder af eders fjenders hånd rundt om, så I kunne bo i tryghed. 12 Men da I så ammoniterkongen Nahasj rykke frem imod eder, sagde I til mig: nej, en konge skal herske over os uagtet Herren eders Gud var eders konge! 13 Og nu, her står kongen, som I har valgt og krævet; se, Herren har sat en konge over eder! 14 Hvis I frygter Herren og tjener ham, adlyder hans røst og ikke er genstridige mod Herrens bud, men følger Herren eders Gud, både I og kongen, som har fået herredømmet over eder, da skal det gå eder vel. 15 Adlyder I derimod ikke Herrens røst, men er genstridige mod Herrens bud, da skal Herrens hånd ramme eder og eders konge og ødelægge eder. 16 Træd nu frem og se den vældige gerning, Herren vil øve for eders øjne! 17 Har vi ikke hvedehøst nu? Men jeg vil råbe til Herren, at han skal sende torden og regn, for at I kan kende og se, at det i Herrens øjne var en stor brøde I begik, da I krævede en konge!« 18 Derpå råbte Samuel til Herren, og Herren sendte samme dag torden og regn. Da frygtede hele folket såre for Herren og Samuel, 19 og hele folket sagde til Samuel: »Bed for dine trælle til Herren din Gud, at vi ikke skal dø, fordi vi til vore andre synder har føjet den brøde at kræve en konge!« 20 da sagde Samuel til folket: »Frygt ikke! Vel har I øvet al den synd; men vend eder nu ikke fra Herren, tjen ham af hele eders hjerte 21 Og vend eder ikke til dem, som er tomhed og hverken kan hjælpe eller frelse, fordi de er tomhed. 22 Thi for sit store navns skyld vil Herren ikke forstøde sit folk, da det jo har behaget Herren at gøre eder til sit folk. 23 Det være også langt fra mig at synde mod Herren og høre op med at bede for eder; jeg vil også vise eder den gode og rette vej; 24 men frygt Herren og tjen ham oprigtigt af hele eders hjerte; thi se, hvor store ting han gjorde imod eder! 25 Men hvis I handler ilde, skal både I og eders konge gå til grunde!«
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV