1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Første Samuelsbog 19

1 Saul talte nu med sin søn Jonatan og alle sine folk om at slå David ihjel. Men Sauls søn Jonatan holdt meget af David. 2 Derfor fortalte Jonatan David det og sagde: »Min fader Saul står dig efter livet; tag dig derfor i vare i morgen, gem dig og hold dig skjult! 3 Men jeg vil gå ud og stille mig hen hos min fader på marken der, hvor du er; så vil jeg tale til ham om dig, og hvis jeg mærker noget, vil jeg lade dig det vide.« 4 Så talte Jonatan Davids sag hos sin fader Saul og sagde til ham: »Kongen forsynde sig ikke mod sin træl David; thi han har ikke forsyndet sig mod dig, og hvad han har udrettet, har gavnet dig meget; 5 han vovede livet for at dræbe filisteren, og Herren gav hele Israel en stor sejr. Du så det selv og glædede dig derover; hvorfor vil du da forsynde dig ved uskyldigt blod og dræbe David uden grund?« 6 Og Saul lyttede til Jonatans ord, og Saul svor: »Så sandt Herren lever, han skal ikke blive dræbt!« 7 Derpå lod Jonatan David hente og fortalte ham det hele; og Jonatan førte David til Saul, og han var om ham som før. 8 Men krigen fortsattes, og David drog i kamp mod filisterne og tilføjede dem et stort nederlag, så de flygtede for ham. 9 da kom der en ond ånd fra Herren over Saul, og engang han sad i sit hus med sit spyd i hånden, medens David legede på strengene, 10 søgte Saul at spidde David til væggen med spydet; men han veg til side for Saul, så han jog spydet i væggen, medens David flygtede og undslap. 11 Om natten sendte Saul folk til Davids hus for at passe på ham og dræbe ham om morgenen. Men Davids hustru Mikal røbede ham det og sagde: »Hvis du ikke redder dit liv i nat, er du dødsens i morgen!« 12 Så hejste Mikal David ned igennem vinduet, og han flygtede bort og undslap. 13 Derpå tog Mikal husguden, lagde den i sengen, bredte et gedehårsnet over hovedet på den og dækkede den til med et tæppe. 14 Da nu Saul sendte folk hen for at hente David, sagde hun: »Han er syg.« 15 Men Saul sendte sendebudene hen for at se David, idet han sagde: »Bring ham på sengen op til mig, for at jeg kan dræbe ham!« 16 da sendebudene kom derhen, opdagede de, at det var husguden, der lå i sengen med gedehårsnettet over hovedet. 17 Da sagde Saul til Mikal: »Hvorfor førte du mig således bag lyset og hjalp min fjende bort, så han undslap?« Mikal svarede Saul: »han sagde til mig: hjælp mig bort, ellers slår jeg dig ihjel!« 18 Men David var flygtet og havde bragt sig i sikkerhed. Derpå gik han til Samuel i Rama og fortalte ham alt, hvad Saul havde gjort imod ham; og han og Samuel gik hen og tog ophold i najot. 19 Da nu Saul fik at vide, at David var i najot i Rama, 20 sendte han folk ud for at hente David; men da de så profetskaren i profetisk henrykkelse og Samuel stående hos dem, kom Guds Ånd over Sauls sendebud, så at også de faldt i profetisk henrykkelse. 21 Da Saul hørte det, sendte han andre folk af sted; men også de faldt i henrykkelse. Så sendte Saul på ny, tredje gang, folk af sted; men også de faldt i henrykkelse. 22 Da begav han sig selv til Rama, og da han kom til cisternen på tærskepladsen, som ligger på den nøgne høj, spurgte han: »Hvor er Samuel og David?« Man svarede: »I Najot i Rama!« 23 Men da han gik derfra til Najot i Rama, kom Guds Ånd også over ham, og han gik i henrykkelse hele vejen, lige til han nåede Najot i Rama. 24 Da rev også han sine klæder af sig, og han var i henrykkelse foran Samuel og faldt nøgen om og blev liggende således hele den dag og den følgende nat. Derfor hedder det: »Er også Saul iblandt profeterne?«
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV