1948                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Første Tessalonikerbrev 5

1 Men om tid og time, brødre! har I ikke nødig, at man skriver til jer; 2 selv ved I jo god besked om, at Herrens dag kommer som en tyv om natten. 3 Når de siger: »Fred og ingen fare!« da er undergangen pludselig over dem ligesom veerne over den frugtsommelige, og de skal ingenlunde undslippe. 4 Men I, brødre! lever ikke i mørke, så dagen kan overraske jer som en tyv. 5 Thi alle er I lysets børn og dagens børn; vi hører ikke natten eller mørket til. 6 Så lad os da ikke sove som de andre, men lad os våge og være ædru! 7 Thi de, der sover, sover om natten, og de, der beruser sig, er berusede om natten. 8 Men da vi hører dagen til, så lad os være ædru, iførte troen og kærligheden som en brynje og frelseshåbet som en hjelm! 9 Thi Gud bestemte os ikke til at rammes af hans vrede, men til at få frelsen i eje ved vor Herre Jesus Kristus, 10 som døde for os, for at vi, hvad enten vi våger eller sover, skal leve sammen med ham. 11 Så trøst og opbyg hverandre indbyrdes, som I også gør. 12 Vi beder jer, brødre! om at skønne på dem, der gør et slidsomt arbejde iblandt jer og er jeres forstandere i Herren og retleder jer. 13 Agt dem særlig højt i kærlighed for deres gernings skyld. Hold fred med hverandre! 14 Og vi lægger jer på sinde, brødre: retled de uskikkelige trøst de modfaldne, tag jer af de skrøbelige, og vis langmodighed imod alle. 15 Se til, at ingen gengælder nogen ondt med ondt; men stræb altid efter at gøre det gode, både mod hverandre indbyrdes og mod alle. 16 Vær altid glade, 17 bed uden ophør, 18 og sig tak under alle forhold; thi det er Guds vilje med jer i Kristus Jesus. 19 Udsluk ikke Ånden, 20 ringeagt ikke profetisk tale, 21 prøv alt, hold fast ved det gode! 22 Hold jer fra det onde i enhver skikkelse! 23 Men han selv, fredens Gud, hellige jer helt og fuldt, og måtte dog jeres ånd og sjæl og legeme bevares helt og holdent og uden dadel ved vor Herres Jesu Kristi komme! 24 Trofast er han, som kalder jer, han vil også gøre det. 25 Brødre! bed for os! 26 Hils alle brødrene med et helligt kys! 27 Jeg besværger jer ved Herren at lade dette brev oplæse for alle brødrene. 28 Vor Herres Jesu Kristi nåde være med eder!
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV