1948                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Første Timotiusbrev 1

1 Paulus, Kristi Jesu apostel efter befaling fra Gud, vor frelser, og Kristus Jesus, vort håb, 2 sender hilsen til Timoteus, sit ægte barn i troen: Nåde, barmhjertighed og fred fra Gud Fader og Kristus Jesus, vor Herre! 3 Ligesom jeg ved min afrejse til Makedonien bad dig blive i Efesus, for at du skulle byde visse folk ikke at føre fremmed lære 4 og ikke at lægge vægt på fabler og endeløse stamtavler, som snarere volder ordstrid end tjener Guds frelsesplan i troen 5 men det, som dette påbud skal sigte på, er kærlighed af et rent hjerte, af en god samvittighed og af en oprigtig tro. 6 Dette er nogle kommet bort fra, og de har vendt sig til intetsigende snak, 7 folk, som gerne vil være lærere i loven, skønt de ikke selv forstår, hverken hvad de siger, eller hvad de hævder så sikkert. 8 Men vi ved, at loven er god, dersom man bruger den, som lov skal bruges, 9 når man nemlig er sig bevidst, at loven ikke er bestemt for retskafne, men for lovløse og genstridige, ugudelige og syndige, ufromme og vanhellige, for fadermordere og modermordere, manddrabere, 10 ukyske, for dem, der øver unaturlig utugt, menneskerøvere, løgnere, menedere, og hvad andet der strider mod den sunde lære 11 alt i overensstemmelse med det evangelium om den salige Guds herlighed, som er blevet mig betroet. 12 Jeg takker ham, som gav mig kraft, Kristus Jesus, vor Herre, fordi han agtede mig for tro og tog mig i sin tjeneste, 13 skønt jeg før var en spotter og en forfølger og en voldsmand. Men barmhjertighed blev mig til del, fordi jeg i min vantro ikke vidste, hvad jeg gjorde. 14 Ja, vor Herres nåde udfoldede sin rigdom med tro og kærlighed i Kristus Jesus. 15 Det er troværdig tale og fuld modtagelse værd, at Kristus Jesus kom til verden for at frelse syndere, blandt hvilke jeg er den største; 16 men når barmhjertighed blev mig til del, var det, for at Jesus Kristus på mig som den største kunne vise hele sin langmodighed, så at jeg blev et eksempel på dem, der skal komme til tro på ham og få evigt liv. 17 Men evighedernes konge, den uforkrænkelige, usynlige, eneste Gud være ære og pris i evighedernes evigheder! Amen. 18 Dette påbud overdrager jeg dig, mit barn Timoteus, i overensstemmelse med de profetord, som tidligere blev udtalt over dig, for at du, ved hjælp af dem, skal stride den gode strid 19 med tro og en god samvittighed. Den har nogle kastet over bord, og derved har de lidt skibbrud på troen; 20 blandt dem er Hymenæus og Aleksander, som jeg har overgivet til Satan, for at de skal tugtes til ikke at spotte Gud.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV