1948                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Første Timotiusbrev 3

1 Dette er troværdig tale: hvis nogen attrår et tilsynsembede, da er det en skøn gerning, han har lyst til. 2 En tilsynsmand bør derfor være uangribelig, en kvindes mand, ædruelig, sindig, værdig, gæstfri, dygtig til at lære fra sig; 3 ikke drikfældig eller voldsom, men mild, ikke stridbar, ikke pengekær; 4 en mand, som styrer sit hus godt, og som på fuldt værdig måde holder sine børn til lydighed; 5 (dersom en mand ikke forstår at styre sit eget hus, hvordan skulle han da kunne sørge for Guds menighed?) 6 han må ikke være nyomvendt, for at han ikke skal blive opblæst og falde ind under Djævelens dom. 7 Han bør også have godt lov blandt dem, som er udenfor, for at han ikke skal komme i vanry og falde i Djævelens snare. 8 Menighedstjenere bør ligeledes være værdige mænd, der ikke er tvetungede, ikke forfaldne til megen vin og ikke søger skammelig vinding; 9 mænd, der med ren samvittighed bevarer troens hemmelighed. 10 Også disse skal først prøves; derefter kan de blive menighedstjenere, hvis der ikke er noget at klage på dem. 11 Drejer det sig om kvinder, bør de ligeledes være værdige, ikke sladderagtige, men ædruelige og tro i alt. 12 En menighedstjener skal være en kvindes mand og styre sine børn og sit hus godt. 13 Thi de, som har tjent vel, vinder sig en smuk stilling og megen frimodighed i troen på Kristus Jesus. 14 Skønt jeg håber snart selv at komme, skriver jeg dette til dig, 15 for at du, dersom det trækker ud med mit komme, skal vide, hvordan man bør færdes i Guds hus, som jo er den levende Guds kirke, sandhedens søjle og grundvold. 16 Og uimodsigeligt er denne gudsfrygtens hemmelighed stor: Han, som blev åbenbaret i kød, retfærdiggjort i ånd, set af engle, prædiket blandt folkene, troet i verden, optaget til herlighed.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV