1948                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Første Timotiusbrev 4

1 Men Ånden siger med klare ord, at i de sidste tider skal nogle falde fra troen, idet de lytter til forførende ånder og dæmoners lærdomme, 2 forledte dertil af hykleri hos løgnlærere, som er brændemærkede i deres egen samvittighed. 3 De forbyder ægteskab og kræver afhold fra spiser, som Gud har skabt til at nydes med taksigelse af dem, der tror og er nået frem til sandhedserkendelse. 4 Thi alt, hvad Gud har skabt, er godt, og intet er at forkaste, når det modtages med taksigelse; 5 thi det helliges ved Guds ord og bøn. 6 Når du lægger brødrene dette på sinde, er du en god tjener for Kristus Jesus, stadig næret af troens og den gode læres ord, den lære, du har fulgt; 7 men afvis de vanhellige og kællingeagtige fabler! Opøv dig til gudsfrygt; 8 thi legemlig opøvelse er kun nyttig til lidt, men gudsfrygten er nyttig til alt og har forjættelse både for det liv, som nu er, og for det, som kommer. 9 Det er troværdig tale og fuld modtagelse værd. 10 Thi derfor slider og strider vi, fordi vi har sat vort håb til den levende Gud, som er alle menneskers frelser, særligt de troendes. 11 Det skal du indskærpe og lære. 12 Lad ikke nogen ringeagte dig, fordi du er ung, men vær et forbillede for de troende i tale, i færd, i kærlighed, i troskab, i renhed! 13 Læg vægt på at oplæse skriften, formane og lære, indtil jeg kommer. 14 Forsøm ikke at bruge den nådegave, du har, den, som blev givet dig ved profeti og med håndspålæggelse af ældsterådet. 15 Tænk på dette, lev i dette, så alle kan se, at du gør fremgang. 16 Giv nøje agt på dig selv og din lærergerning; hold trolig ud dermed. Gør du det, vil du frelse både dig selv og dine tilhørere.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV