1948                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Første Timotiusbrev 5

1 En gammel mand må du ikke fare hårdt frem imod, men tal ham til rette som en fader og unge mænd som brødre, 2 gamle kvinder som mødre og unge kvinder som søstre, i al renhed. 3 De enker, som virkelig er enligt stillede, skal du vise ære; 4 men hvis en enke har børn eller børnebørn, så lad disse først og fremmest lære at handle gudfrygtigt overforderes egen husstand og gøre gengæld mod de gamle i slægten; thi det er velbehageligt for Gud. 5 Men den, som er en virkelig enke og står ene, har sat sit håb til Gud og bliver trolig ved med bøn og påkaldelse nat og dag; 6 den derimod, som lever efter sine lyster, er levende død. 7 Indskærp dem også dette, så de kan være uangribelige. 8 Men hvis nogen ikke sørger for sine slægtninge, især da for sine husfæller, har han fornægtet troen, ja, er værre end en vantro. 9 En enke kan optages på listen, når hun ikke er under tres, har været én mands hustru, 10 har vidnesbyrd om god vandel, har opfostret børn, har vist gæstfrihed, har tvættet de helliges fødder, har hjulpet nødlidende og har lagt sig efter al god gerning. 11 Unge enker skal du derimod afvise; thi når de i kødelig attrå har fjernet sig fra Kristus, vil de giftes 12 og rammes så af den dom, at de har svigtet deres første tro. 13 Ved at løbe omkring i hjemmene lærer de desuden lediggang, og ikke blot det, men også at være sladdervorne og at blande sig i ting, der ikke kommer dem ved, og at føre utilbørlig snak. 14 Derfor vil jeg, at unge enker skal giftes, føde børn, styre hus og ikke give modstanderen anledning til spot. 15 Thi nogle er allerede faldet fra og går i Satans følge. 16 Hvis nogen troende kvinde har enker hos sig, da lad hende hjælpe dem, og lad dem ikke falde menigheden til byrde, for at den kan hjælpe de virkelige enker. 17 De ældste, som er gode forstandere, fortjener dobbelt ære, især de, der har det slidsomme arbejde med forkyndelse og lærergerning. 18 Thi skriften siger: »Når en okse tærsker, må du ikke binde munden til på den,« og: »En arbejder er sin løn værd.« 19 Tag ikke imod klage over en ældste, med mindre der føres to eller tre vidner. 20 Irettesæt i alles nærværelse dem, der forsynder sig, så også de andre må frygte. 21 Jeg vidner indtrængende for Gud og Kristus Jesus og de udvalgte engle, at du skal overholde dette uden forudfattede meninger og personlige hensyn. 22 Lad ingen håndspålæggelse ske overilet, og gør dig ikke medansvarlig for andres synder; bevar dig selv ren! 23 Bliv ikke ved med at drikke vand alene, men brug lidt vin for din mave og dine hyppige svagheder. 24 Nogle menneskers synder er åbenbare og kommer forud for dem til dom; men hos andre kommer de først frem bagefter. 25 På samme måde er også de gode gerninger åbenbare, og de, som det er anderledes med, kan ikke skjules i længden.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV