1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Anden Kongebog 11

1 Da Atalja, Ahazjas moder, fik at vide, at hendes søn var død, tog hun sig for at udrydde hele den kongelige slægt. 2 Men kong Jorams datter Josjeba, Ahazjas søster, tog Ahazjas søn Joas og fik ham hemmeligt af vejen, så han ikke var imellem kongesønnerne, der blev dræbt, og hun gemte ham og hans, amme i sengekammeret og holdt ham skjult for Atalja, så han ikke blev dræbt; 3 og han var i seks år skjult hos joSjebai Herrens hus, medens atalja herskede i landet. 4 Men i det syvende år lod Jojada hundredførerne for harernel og livvagten hente ind til sig i Herrens hus; og efter at have sluttet pagt med dem og taget dem i ed i Herrens hus fremstillede han kongesønnen for dem. 5 Derpå bød han dem og sagde: »Således skal I gøre: den tredje del af eder, der om sabbaten rykker ind for at overtage vagten i kongens palads, 6 og de to afdelinger af eder, som har vagten i kongens palads den ene tredjedel ved surporten, den anden ved porten bag livvagten 7 Og som begge om sabbaten rykker ud for at overtage vagten i Herrens hus, 8 I skal alle med våben i hånd slutte kreds om kongen, og enhver, der nærmer sig rækkerne, skal dræbes. Således skal I være om kongen, når han går ud, og når han går ind!« 9 Hundredførerne gjorde alt hvad præsten Jojada havde påbudt, idet de tog hver sine folk, både dem, der rykkede ud, og dem, der ryk kede ind om sabbaten, og kom til præsten Jojada. 10 Og præsten gav hundredfø rerne spydene og skjoldene, som havde tilhørt kong David og var i Herrens hus. 11 Livvagten stillede sig, alle med våben i hånd, fra templets syd side til nordsiden, hen til alteret og derfra igen hen til templet, rundt om kongen. 12 Så førte han kongesønnen ud og satte kronen og armspangene på ham; derefter udråbte de ham til konge og salvede ham; og de klappede i hænderne og råbte: »Kongen leve!« 13 Da Atalja hørte larmen af folket, gik hun hen til folket i Herrens hus, 14 og der så hun kongen stå ved søjlen, som skik var, og øversterne og trompetblæserne ved siden af, medens alt folket fra landet jublede og blæste i trompeterne. Da sønderrev Atalja sine klæder og råbte: »Forræderi, forræderi!« 15 Men præsten Jojada bød hundredførerne, hærens befalingsmænd: »Før hende uden for forgårdene og hug enhver ned, der følger hende!« Præsten sagde nemlig: »Hun skal ikke dræbes i Herrens hus!« 16 Så greb de hende, og da hun ad hesteindgangen var kommet til kongens palads, blev hun dræbt der. 17 Men Jojada sluttede pagt mellem Herren og folket og kongen om, at de skulle være Herrens folk, ligeledes mellem kongen og folket. 18 Og alt folket fra landet begav sig til Ba'als hus og nedbrød det; altrene og billederne ødelagde de i bund og grund, og Ba'als præst Mattan dræbte de foran altrene. Derpå satte præsten vagtposter ved Herrens hus; 19 og han tog hundredførerne, karerne og livvagten, desuden alt folket fra landet med sig, og de førte kongen ned fra Herrens hus, gik igennem livvagtens port til kongens palads, og han satte sig på kongetronen. 20 Da glædede alt folket fra landet sig, og byen holdt sig rolig. Men Atalja huggede de ned i kongens palads. 21 Joas var syv år gammel, da han blev konge.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV