1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Anden Kongebog 15

1 I kong Jeroboam af Israels syvogtyvende regeringsår blev Azarja, Amazjas søn, konge over Juda. 2 Han var seksten år gammel, da han blev konge, og han herskede to og halvtredsindstyve år i Jerusalem. Hans moder hed Jekolja og var fra Jerusalem. 3 Han gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne, ganske som hans fader Amazja. 4 Kun forsvandt offerhøjeneikke, men folket blev ved med at ofre og tænde offerild på højene, 5 men Herren ramte kongen, så han blev spedalsk til sin dødedag; og han fik lov at blive boende i sit hus, medens kongens søn Jotam rådede i paladset og dømte folket i landet. 6 Hvad der ellers er at fortælle om Azarja, alt, hvad han udførte, står jo optegnet i Judas kongers krønike. 7 Så jagde han sig til hvile hos sine fædre, og man jordede ham hos hans fædre i Davidsbyen; og hans søn Jotam blev konge i hans sted. 8 I kong Azarja af Judas otte og tredivte regeringsår blev Zekarja, Jeroboams søn, konge over Israel, og han herskede seks måneder i Samaria. 9 Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, ligesom hans fædre, og han veg ikke fra de synder, Jeroboam Nebats søn, havde forledt Israel til. 10 Men Sjallum, Jabesjs søn, stiftede en sammensværgelse mod ham, huggede ham ned og dræbte ham i Jibleam og blev konge i hans sted. 11 Hvad der ellers er at fortælle om Zekarja, står optegnet i Israels kongers krønike. 12 Således opfyldtes det ord Herren havde talet til Jehu, da han sagde: »Dine sønner skal sidde på Israels trone indtil fjerde led.« Således gik det. 13 I kong Uzzija af Judas ni og tredivte regeringsår blev Sjallum, Jabesjs søn, konge, og han herskede en måneds tid i Samaria. 14 Da drog Menahem, gadis søn, op fra Tirza til Samaria, og der huggede han Sjallum, Jabesjs søn, ned og dræbte ham og blev konge i hans sted. 15 Hvad der ellers er at fortælle om Sjallum og den sammensværgelse, han stiftede, står optegnet i Israels kongers krønike. 16 fra Tirza hærgede Menahem ved den tid Tappua og alt, hvad der var deri, og hele dets område, fordi de ikke havde åbnet portene for ham; derfor hærgede han det og lod livet rive op på alle frugtsommelige kvinder der. 17 I kong Azarja af Judas ni og tredivte regeringsår blev Menahem, Gadis søn, konge over Israel, og han herskede ti år i Samaria. 18 Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, og veg ikke fra nogen af de synder, Jeroboam, Nebats søn, havde forledt Israel til. I Hans dage 19 faldt kong pul af Assyrien ind i landet. Men Menahem gav pul 1000 talenter sølv, for at han skulle støtfe ham og sikre ham magten; 20 Menahem inddrev disse penge hos Israel, hos alle de velhavende, halvtredsindstyve sekel sølv hos hver, for at udbetale dem til assyrerkongen. Så vendte assyrerkongen hjem og blev ikke længer der i landet. 21 Hvad der ellers er at fortælle om Menahem, alt, hvad han udførte, står jo optegnet i Israels kongers krønike. 22 Så lagde Menahem sig til hvile hos sine fædre, og hans søn pekaja blev konge i hans sted. 23 I kong Azarja af Judas halvtredsindstyvende regeringsår blev Pekaja, Menahems søn, konge over Israel, og han herskede to år i Samaria. 24 Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, og veg ikke fra de synder, Jeroboam, Nebats søn, havde forledt Israel til. 25 Men hans høvedsmand Peka, Remaljas søn, stiftede en sammensværgelse mod ham, og fulgt af halvtredsindstyve Gileaditiske mænd huggede han ham ned i samada i kongeborgen ..., og efter at have dræbt ham blev han konge i hans sted. 26 Hvad der ellers er at fortælle om Pekaja, alt, hvad han udførte, står optegnet i Israels kongers krønike. 27 I kong Azarja af Judas to og halvtredsindstyvende regeringsår blev Peka, Remaljas søn, konge over Israel, og han herskede tyve år i Samaria. 28 Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, og veg ikke fra de synder, Jeroboam, Nebats søn, havde forledt Israel til. 29 I kong Peka af Israels dage kom assyrerkongen Tiglat-Pileser og indtog Ijjon, Abel-Bet-Ma'aka, Ianoa, Kedesj, Hazor, Gilead og Galilæa, hele Naftalis land, og førte indbyggerne bort til Assyrien. 30 Men Hosea, Elas' søn, stiftede en sammensværgelse mod Peka, Remaljas søn, huggede ham ned og dræbte ham; og han blev konge i hans sted i Jotams, Uzzijas søns, tyvende regeringsår. 31 Hvad der ellers er at fortælle om Peka, alt, hvad han udførte, står optegnet i Israels kongers krønike. 32 I Remaljas søns, kong Peka af Israels, andet regeringsår blev Jotam, Azarjas søn, konge over Juda. 33 Han var fem og tyve år gammel, da han blev konge, og han herskede seksten år i Jerusalem. Hans moder hed jerusja og var en datter af Zadok. 34 Han gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne, ganske som hans fader Uzzija. 35 Kun forsvandt offerhøjene ikke, men folket blev ved med at ofre og tænde offerild på højene. Det var ham, der lod øvreporten i Herrens hus opføre. 36 Hvad der ellers er at fortælle om Jotam, alt, hvad han udførte, står jo optegnet i Judas kongers krønike. 37 På den tid begyndte Herren at lade kong rezin af Aram og Peka, Remaljas søn, angribe Juda. 38 så lagde Jotam sig til hvile hos sine fædre, og han blev jordet hos sine fædre i sin fader Davids by; og hans søn Akaz blev konge i hans sted.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV