1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Anden Kongebog 16

1 I Pekas, Remaljas søns, syttende regeringsår blev Akaz, Jotams søn, konge over Juda. 2 Akaz var tyve år gammel, da han blev konge, og han herskede seksten år i Jerusalem. Han gjorde ikke, hvad der var ret i Herren hans Guds øjne, som hans fader David, 3 men vandrede i Israels kongers spor. Ja, han lod endog sin søn gå igennem ilden efter de folks vederstyggelige skik, som Herren havde drevet bort foran israeliterne. 4 Han ofrede og tændte offerild på offerhøjene og de høje steder og under alle grønne træer. 5 På den tid drog kong aezin af Aram og Remaljas søn, kong Peka af Israel, op for at angribe Jerusalem; og de indesluttede Akaz, men var ikke stærke nok til at angribe. 6 Ved den lejlighed tog Edoms konge; Elat tilbage til Edom; og efter at han havde jaget judæerne ud af Elat, kom edomiterne og bosatte sig der, og de bor der den dag i dag. 7 Men Akaz sendte sendebud til assyrerkongen tiglat-pileser og lod sige: »Jeg er din træl og din søn! Kom op og frels mig fra Arams og Israels konger, som angriber mig!« 8 Tillige tog Akaz det sølv og guld, der fandtes i Herrens hus og skat kammeret i kongens palads, og sendte det som gave til assyrerkongen. 9 Assyrerkongen opfyldte hans ønske og drog op mod Damaskus og indtog det; indbyggerne førte han bort til Kir, og Rezin lod han dræbe. 10 Da kong Akaz var draget op til Damaskus for at mødes med assyrerkongen Tiglat-Pileser, så han alteret i Damaskus, og kong Akaz sendte alterets mål og en tegning af det i alle enkeltheder til præsten Urija. 11 Og præsten Urija byggede alteret; i nøje overensstemmelse med den vejledning, kong Akaz havde sendt fra Damaskus, udførte præsten Urija det, før kong Akaz kom hjem fra Damaskus. 12 Da kongen kom hjem fra Damaskus og så alteret, trådte han hen og steg op derpå; 13 og han ofrede sit brændoffer og afgrødeoffer, udgød sit drikoffer og sprængte blodet af sine takofre på alteret. 14 Men kobberalteret, der stod for Herrens åsyn, fjernede han fra dets plads foran templet mellem alteret og Herrens hus og flyttede det hen til nordsiden af alteret. 15 Derpå bød kong Akaz præsten Urija: »På det store alter skal du ofre morgenbrændofrene og aftenafgrødeofrene, kongens brændofre og afgrødeofre og brændofrene fra alt landets folk såvel som deres afgrødeofre og drikofre og sprænge alt blodet fra brændofrene og slagtofrene derpå. Hvad der skal gøres ved kobberalteret, vil jeg tænke over.« 16 Og præsten Urija gjorde ganske som kong Akaz bød. 17 Fremdeles lod kong aka mellemstykkerne bryde af stellene og bækkenerne tage ned af dem; ligeledes lod han havet løfte ned fra kobberokserne, som har det, og opstille på stenfliser; 18 den overdækkede sabbatsgang, man havde bygget i templet, og den kongelige indgang udenfor lod han fjerne fra Herrens hus for assyrerkongens skyld. 19 Hvad der ellers er at fortælle om Akaz, alt, hvad han udførte. står jo optegnet i Judas kongers krønike. 20 Så lagde Akaz sig til hvile hos sine fædre og blev jordet hos sine fædre i Davidsbyen; og hans søn Ezekias blev konge i hans sted.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV