1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Anden Kongebog 21

1 Manasse var tolv år gammel, da han blev konge, og han herskede fem og halvtredsindstyve år i Jerusalem. Hans moder hed hefziba. 2 Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, og efterlignede de folkeslags vederstyggeligheder, som Herren havde drevet bort foran israeliterne. 3 Han byggede atter de offerhøje, som hans fader Ezekias havde ødelagt, rejste altre for Ba'al, lavede en Asjerastøtte, ligesom kong Akab af Israel havde gjort, og tilbad og dyrkede hele himmelens hær. 4 Og han byggede altre i Herrens hus, om hvilket Herren havde sagt: »I Jerusalem vil jeg stedfæste mit navn.« 5 Og han byggede altre for hele himmelens hær i begge Herrens hus's forgårde. 6 Han lod sin søn gå igennem ilden, drev trolddom og tog varsler og ansatte dødemanere og sandsigere; han gjorde meget, som var ondt i Herrens øjne, og krænkede ham. 7 Den Asjerastøtte, han lod lave, opstillede han i det hus, om bvilket Herren havde sagt til David og hans søn Salomo: »I dette hus og i Jerusalem, som jeg har udvalgt af alle Israels stammer, vil jeg stedfæste mit navn til evig tid; 8 og jeg vil ikke mere lade Israel vandre bort fra det land, jeg gav deres fædre, dog kun på det vilkår, at de omhyggeligt overholder alt, hvad jeg har pålagt dem, hele den lov, min tjener Moses gav dem.« 9 Men de ville ikke høre, og Manasse forførte dem til at handle værre end de folkeslag, Herren havde udryddet foran israeliterne. 10 Da talede Herren ved sine tjenere profeterne således: 11 »Efterdi kong Manasse af Juda har øvet disse vederstyggeligheder, ja øvet ting, som er værre end alt, hvad amoriterne, der var før ham. øvede, og tillige ved sine afgudsbilleder har forledt Juda til synd, 12 derfor, så siger Herren, Israels Gud: Se, jeg bringer ulykke over Jerusalem og Juda, så det skal ringe for ørene på enhver, der hører derom! 13 Jeg vil trække samme målesnor over Jerusalem som over Samaria og bruge samme lod som ved Akabs hus; jeg vil afviske Jerusalem,som man afvisker et fad og vender det om; 14 jeg forstøder, hvad der er tilbage af min ejendom, og giver dem i deres fjenders hånd, og de skal blive til rov og bytte for alle deres fjender, 15 fordi de gjorde, hvad der var ondt i mine øjne, og krænkede mig, lige fra den dag deres fædre drog ud af Ægypten og indtil i dag!« 16 Desuden udgød Manasse uskyldigt blod i store måder, så han fyldte Jerusalem dermed til randen, for ikke at tale om den synd; han begik ved at forlede Juda til synd, så de gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. 17 Hvad der ellers er at fortælle om Manasse, alt, hvad han udførte, og den synd, han begik, står jo optegnet i Judas kongers krønike. 18 Så lagde Manasse sig til hvile hos sine fædre og blev jordet i haven ved sit hus, i Uzzas have; og hans søn Amon blev konge i hans sted. 19 Amon var to og tyve år gammel, da han blev konge, og han herskede to år i Jerusalem. Hans moder hed mesjullemet og var en datter af Haruz fra Jotba. 20 Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, ligesom hans fader Manasse; 21 han vandrede nøje i sin faders spor og dyrkede afgudsbillederne, som hans fader havde dyrket, og tilbad dem; 22 han forlod Herren, sine fædres Gud, og vandrede ikke på Herrens vej. 23 Amons folk sammensvor sig imod ham og dræbte kongen i hans 24 Men folket fra landet dræbte alle dem, der havde sammensvoret sig imod kong Amon, og gjorde hans søn Josias til konge i hans sted. 25 Hvad der ellers er at fortælle om Amon, og hvad han udførte, står jo optegnet i Judas kongers krønike. 26 Man jordede ham i hans faders grav i Uzzas have; og hans søn Josias blev konge i hans sted.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV