1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Anden Kongebog 24

1 I hans dage drog kong Nebukadnezar af Balel op, og Jojakim underkastede sig ham; men efter tre års forløb faldt han fra ham igen. 2 Da sendte Herren kaldæiske, aramaiske, moabitiske og ammonitiske strejfskarer imod ham; dem sendte han ind i Juda for at ødelægge det efter det ord, Herren havde talet ved sine tjenere profeterne. 3 Det skyldtes ene og alene Herrens vrede, at Juda blev drevet bort fra Herrens åsyn; det var for Manasses synders skyld, for alt det, han havde gjort, 4 også for det uskyldige blods skyld, som han havde udgydt så meget af, at han havde fyldt Jerusalem dermed; det ville Herren ikke tilgive. 5 Hvad der ellers er at fortælle om Jojakim, alt, hvad han udførte, står jo optegnet i Judas kongers krønike. 6 Så lagde Jojakim sig til hvile hos sine fædre; og hans søn Jojakin blev konge i hans sted. 7 Men ægypterkongen drog ikke mere ud af sit land, thi Babels konge havde taget alt, hvad der tilhørte ægypterkongen fra Ægyptens bæk til Eufratfloden. 8 Jojakin var atten år gammel, da han blev konge, og han herskede tre måneder i Jerusalem. Hans moder hed Nehusjta og var en datter af Elnatan fra Jerusalem. 9 Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, ganske som hans fader. 10 På den tid drog kong Nebukadnezar af Babels folk op mod Jerusalem, og byen blev belejret. 11 Kong Nebukadnezar af Babel kom til Jerusalem, medens hans folk belejrede det. 12 Da overgav kong jojakin af Juda sig med sin modet, sine tjenere, øverster og hoffolk til Babels konge, og han tog imod ham; det var i kongen af Babels ottende regeringsår. 13 Og som Herren havde forudsagt, førte han alle skattene i Herrens hus og kongens palads bort og brød guldet af alle de ting, kong Salomo af Israel havde ladet lave i Herrens helligdom. 14 Og han førte hele Jerusalem, alle øversterne og de velhavende, 10.000 i tal, bort som fanger, ligeledes grovsmede og låsesmede, så der ikke blev andre tilbage end de fattigste af folket fra landet. 15 Så førte han Jojakin som fange til Babel, også kongens moder og hustruer, hans hoffolk og alle de højtstående i landet førte han som fanger fra Jerusalem til Babel; 16 fremdeles alle de velbavende, 7000 i tal, grovsmedene og låsesmedene, 1800 i tal, alle øvede krigere - dem førte Babels konge som fanger til Babel. 17 Men i Jojakins sted gjorde Babels konge hans farbroder Mattanja til konge, og han ændrede hans navn til Zedekias. 18 Zedekias var een og tyve år gammel, da han blev konge, og han herskede elleve år i Jerusalem. Hans moder hed Hamital og var en datter af Jirmeja fra Libna. 19 Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, ganske som Jojakim. ( 20 a..) Thi for Herrens vredes skyld timedes dette Jerusalem og Juda, og til sidst stødte han dem bort fra sit åsyn. b..) og Zedekias faldt fra Babels konge.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV