1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Anden Kongebog 25

1 I hans niende regeringsår på den tiende dag i den tiende måned drog kong Nebukadnezar af Babel da med hele sin hær mod Jerusalem og belejrede det, og de byggede belejringstårne imod det rundt omkring; 2 og belejringen varede til kong Zedekias's ellevte regeringsår. 3 På den niende dag i den fjerde måned blev hungersnøden hård i byen, og folket fra landet havde ikke brød. 4 Da blev byens mur gennembrudt. Kongen og alle krigsfolkene flygtede om natten gennem porten mellem de to mure ved kongens have, medens kaldæerne holdt byen omringet, og han tog vejen ad arabalavningen til. 5 Men kaldæernes hær satte efter kongen og indhentede ham på Jerikosletten, efter at hele hans hær var blevet splittet til alle sider. 6 Så greb de kongen og bragte ham op til ribla til Babels konge, der fældede dommen over ham. 7 Hans sønner lod han henrette i hans påsyn, og på Zedekias selv lod han øjnene stikke ud; derpå lod han ham lægge i kobberlænker, og således førte de ham til Babel. 8 På den syvende dag i den femte måned, det var Babels konge nebukadnezars nittende regeringsår, kom nebuzaradan, øversten for livvagten, Babels konges tjener, til Jerusalem. 9 Han satte ild på Herrens hus og kongens palads og alle husene i Jerusalem; på alle stormændenes huse satte han ild; 10 og murene om Jerusalem nedbrød alle kaldæernes folk, som øversten for livvagten havde med sig. 11 De sidste folk, som var tilbage i byen, og overløberne, der var gået over til Babels konge, og,de sidste håndværkere førte nebuzaradan, øversten for livvagten, bort. 12 Men nogle af de fattigste at folket fra landet lod øversten for livvagten blive tilbage som vingårdsmænd og agerdyrkere. 13 Kobbersøjlerne i Herrens hus, stellene og kobberhavet i Herrens hus slog kaldæerne i stykker og førte kobberet til Babel. 14 Karrene, skovlene, hnivene, kanderne og alle kobbersagerne, som brugtes ved tjenesten, røvede de; 15 også panderne og skålene, alt, hvad der helt var af guld eller sølv, røvede øversten for livvagten. 16 De to søjler, havet og stellene, som Salomo havde ladet lave til Herrens hus - kobberet i alle disse ting var ikke til at veje. 17 Atten alen høj var den ene søjle, og der var et søjlehoved af kobber oven på den, tre alen højt, og rundt om søjlehovederne var der fletværk og granatæbler, alt af kobber; og på samme måde var det med den anden søjle. 18 øversten for livvagten tog ypperstepræsten Seraja, andenpræsten Zefanja og de tre dørvogtere; 19 og fra byen tog han en hofmand, der havde opsyn med krigs folket, og fem mænd, der hørte til kongens nærmeste omgivelser, og som endnu fandtes i byen, desuden hærførerens skriver, der udskrev folket fra landet til krigstjeneste, og dertil tresindstyve mænd af folket fra landet, der fandtes i byen, 20 dem tog øversten for livvagten Nebuzaradan og førte til Babels konge i Ribla; 21 og Babels konge lod dem dræbe i Ribla i Hamats land. Så førtes Juda i landflygtighed fra sit land. 22 Over de folk, der blev tilbage i Judas land, dem, Babels konge Nebukadnezar lod blive tilbage, satte han Gedalja, Ahikams søn, Sjafans sønnesøn. 23 Da nu alle hærførerne med deres folk hørte, at Babels konge havde indsat Gedalja, kom de til ham i Mizpa, Jisjmael, Netanjas søn, Johanan, Bareas søn, Seraja, Tanhumets søn fra Netofa, og Ja'azanja, Ma'akatitens søn, tillige med deres folk. 24 Og Gedalja besvor dem og deres folk og sagde: »Frygt ikke for kaldæerne! Bliv i landet og underkast eder Babels konge, så vil det gå eder vel!« 25 Men i den syvende måned kom Jisjmael, Netanjas søn, Elisjamas sønnesøn, en mand af kongelig byrd, med ti mænd og slog Gedalja ihjel tillige med de judæere og kaldæere, der var hos ham i Mizpa. 26 Da brød hele folket, store og små, og hærførerne op og drog til Ægypten; thi de frygtede for kaldæerne. 27 I det syv og tredivte år efter kong jojakin af Judas bortførelse på den syv og tyvende dag i den tolvte måned tog Babels konge Evil-Merodak, der i det år kom på tronen, kong Jojakin af Juda til nåde og førte ham ud af fængselet. 28 Han talte ham venligt til og gav ham sæde oven for de konger, der var hos ham i Babel. 29 Jojakin aflagde sin fangedragt og spiste daglig hos ham, så længe han levede. 30 Han fik sit daglige underhold af kongen, hver dag hvad han behøvede for den dag, så længe han levede.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV