1948                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Andet korinterbrev 13

1 Det er nu tredje gang, jeg kommer til jer. »På to eller tre vidners udsagn skal enhver sag afgøres.« 2 Både under mit andet besøg hos jer og nu under min fraværelse har jeg i forvejen sagt, og jeg siger stadig til dem, der før har syndet, og til alle de øvrige: Når jeg kommer igen, vil jeg ikke vise skånsel, 3 siden I ønsker et bevis på, at Kristus taler i mig. Han er ikke magtesløs over for jer, men stærk iblandt jer. 4 Thi blev han end korsfæstet i magtesløshed, lever han dog nu ved Guds kraft. Også vi er jo magtesløse i ham, men I skal erfare, at vi med ham lever ved Guds kraft. 5 Jer selv skal I ransage, om I er i troen; jer selv skal I prøve! Mærker I ikke på jer selv, at Jesus Kristus er i jer? ellers står I ikke prøven. 6 Men jeg håber, I skal kende, at vi er i stand til at stå prøven. 7 Men vi beder Gud om, at I ikke skal gøre noget ondt, ikke om, at vi må vise os i stand til at stå prøve, men at I må gøre det gode selv om vi så synes ude af stand til at stå prøven. 8 Thi vi formår ikke noget mod sandheden, kun for sandheden. 9 Vi glæder os jo, når vi selv er magtesløse, men I stærke; hvad vi beder om, er netop, at I må blive fuldtberedte. 10 Derfor skriver jeg dette, medens jeg er borte fra jer, for at jeg ikke, når jeg er hos jer, skal bruge strenghed ifølge den myndighed, Herren har givet mig til at bygge op og ikke til at bryde ned. 11 I øvrigt, brødre, glæd jer, vær fuldt beredte, lad jer formane, vær enige, hold fred, så skal kærlighedens og fredens Gud være med eder. 12 Hils hverandre med et helligt kys! Alle de hellige sender jer hilsen. 13 Herren Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens samfund være med eder alle!
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV