1948                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Andet korinterbrev 3

1 Begynder vi nu atter at anbefale os selv? eller behøver vi måske som visse folk anbefalingsbreve til jer eller fra jer? 2 Nej, I er selv vort brev, som er indskrevet i vore hjerter og kendes og læses af alle mennesker. 3 Det kendes på jer, at I er et brev fra Kristus, ført i pennen af os, indskrevet ikke med blæk, men med den levende Guds Ånd, ikke på stentavler, men på kødtavler, nemlig menneskehjerter. 4 Så stor en tillid har vi til Gud ved Kristus. 5 Jeg mener ikke, at vi af os selv er duelige til at udtænke noget, som kom det fra os selv; men vor duelighed er fra Gud, 6 som jo gjorde os duelige til at være tjenere for en ny pagt, ikke bogstavens, men Åndens; thi bogstaven slår ihjel, men Ånden gør levende. 7 Og når dødens tjeneste, indristet med bogstaver i sten, fremtrådte i herlighed, så Israels børn ikke kunne holde ud at se på Moses' ansigt på grund af hans ansigts herlighedsglans, der dog svandt hen, 8 hvor meget større herlighed skal der da ikke være over Åndens tjeneste! 9 Thi når den tjeneste, der førte til fordømmelse, var herlig, så er den tjeneste, der fører til retfærdighed, endnu langt rigere på herlighed. 10 Ja, det herlige har jo i dette tilfælde ingen herlighed i sammenligning med den overstrålende herlighed. 11 Thi når der var herlighed over det, der svandt hen, skal der langt snarere være herlighed over det, der bliver. 12 Da vi nu har et sådant håb, går vi ganske åbent til værks 13 og gør ikke som Moses, der lagde et dække over sit ansigt, så Israels børn ikke kunne se, hvorledes det, der svandt, fik ende. 14 Men deres sind blev forhærdet; thi lige til den dag i dag er det samme dække blevet ved at hvile over oplæsningen af den gamle pagt uden at tages bort; thi kun i Kristus bliver det fjernet. 15 Ja, lige til denne dag ligger der et dække over deres hjerte, når Moses oplæses; 16 men hver gang en omvender sig til Herren, tages dækket bort. 17 Herren er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, dér er frihed. 18 Og alle vi, som med utildækket ansigt skuer Herrens herlighed i et spejl, forvandles til det samme billede, fra herlighed til herlighed, eftersom det kommer fra Åndens Herre.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - Guds Ord

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV