1948                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Andet korinterbrev 4

1 Derfor, da vi nu har denne tjeneste på grund af den barmhjertighed, der er blevet os til del, så taber vi ikke modet; 2 men vi har sagt os løs fra al skjult og skammelig adfærd, så vi ikke går underfundigt til værks, ikke heller forfalsker Guds ord, men anbefaler os til ethvert menneskes samvittighed for Guds åsyn ved åbent at forkynde sandheden. 3 Selv om der også ligger et dække over vort evangelium, så er det for dem, der fortabes, det er tildækket, 4 for de vantro, hvis tanker denne verdens gud har slået med blindhed, så de ikke skuer ind i det lys, der stråler fra evangeliet om Kristi herlighed, han, som er Guds billede. 5 Thi det er ikke os selv, vi prædiker, men Kristus Jesus som Herre, os selv derimod som jeres tjenere for Jesu skyld. 6 Thi Gud, som sagde: »Af mørke skal lys skinne frem, blev selv et skinnende lys i vore hjerter, for at kundskaben om Guds herlighed på Kristi åsyn må lyse klart. 7 Men denne skat har vi i lerkar, for at den overvældende kraft må være fra Gud og ikke fra os selv. 8 På alle måder er vi hårdt trængte, men ikke indestængte, tvivlrådige, men ikke fortvivlede, 9 forfulgte, men ikke forladte, slået til jorden, men ikke slået ihjel. 10 Altid bærer vi Jesu dødslidelse med os på vort legeme, for at også Jesu liv må blive åbenbart i vort legeme. 11 Ja, hver stund vi lever, overgives vi til døden for Jesu skyld, for at også Jesu liv må blive åbenbart i vort dødelige kød. 12 Så gør døden da sin gerning i os, men livet sin gerning i jer! 13 Men da vi har den samme troens Ånd som i skriftordet: »Jeg troede, derfor talte jeg,« så tror vi også, og derfor taler vi også, 14 thi vi ved, at han, som opvakte Herren Jesus, skal også med Jesus opvække os og stille os frem for sig sammen med jer. 15 Det sker nemlig alt sammen for jeres skyld, for at nåden ved at nå til flere og flere må vokse og forøge taksigelsen til Guds ære. 16 Derfor taber vi ikke modet; tværtimod, selv om også vort ydre menneske går til grunde, fornyes dog vort indre menneske dag for dag. 17 Thi vor trængsel, der er stakket og let, virker uden mål og måde en evig vægt af herlighed for os, 18 som ikke har blikket rettet mod de synlige ting, men mod de usynlige; thi de synlige varer kun til en tid, de usynlige varer evigt.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV