1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Anden Krønikebog 17

1 Hans søn Josafat blev konge i hans sted. Han styrkede sin stilling over for Israel 2 ved at lægge besætning i alle Judas befæstede byer og indsætte fogeder i Judas land og de Efraimitiske byer, hans fader Asa havde indtaget. 3 Og Herren var med Josafat, thi han vandrede de veje, hans fader David til at begynde med havde vandret, og søgte ikke hen til ba'alerne, 4 men til sin faders Gud og fulgte hans bud og gjorde ikke som Israel. 5 Derfor grundfæstede Herren kongedømmet i hans hånd; og hele Juda bragte Josafat gaver, så han vandt stor rigdom og ære. 6 Da voksede hans mod til at vandre på Herrens veje, så han også udryddede offerhøjene og Asjerastøtterne i Juda. 7 I sit tredje regeringsår sendte han sine øverster benhajil, Obadja, Zekarja, Netan'el og Mika ud for at undevise i Judas byer, 8 ledsaget af leviterne Sjemaja, Netanja, Zebadja, Asa'el, Sjemiramot, Jonatan, Adonija, Tobija og Tob-Adonija, leviterne, og præsterne Elisjama og Joram. 9 De havde Herrens lovbog med sig og undeviste i Juda, og de drog rundt i alle Judas byer og underviste folket. 10 En Herrens rædsel kom over alle lande og riger rundt om Juda, så de ikke indlod sig i krig med Josafat. 11 Fra filisterne kom der folk, som bragte Josafat gaver og svarede sølv i skat; også araberne bragte ham småkvæg, 7700 vædre og 7700 bukke. 12 Således gik det stadig fremad for Josafat, så han til sidst fik meget stor magt; og han byggede borge og forrådsbyer i Juda, 13 og han havde store forråd i Judas byer og krigsfolk, dygtige krigere i Jerusalem. 14 Her følger en fortegnelse over dem efter deres fædrenehuse. Til Juda hørte følgende tusindførere: Øversten Adna med 300.000 dygtige krigere; 15 ved siden af ham øversten Johanan med 280.000 mand; 16 ved siden af ham amasja, Zikris søn, der frivilligt gav sig i Herrens tjeneste, med 200.000 dygtige krigere; 17 fra Benjamin var Eljada, en dygtig koger, med 200.000 mand, væbnet med bue og skjold; 18 ved siden af ham Jozabad med 80.000 vel rustede mand. 19 Disse stod i kongens tjeneste, og dertil kom de, som kongen havde lagt i de befæstede byer hele Juda over.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - Guds Ord

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV