1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Anden Krønikebog 19

1 Kong Josafat af Juda derimod vendte uskadt hjem igen til sit palads i Jerusalem. 2 Da trådte seeren Jehu, Hananis søn, frem for ham, og han sagde til kong Josafat: »Skal man hjælpe de ugudelige? Elsker du dem, der hader Herren? For den sags skyld er Herrens vrede over dig! 3 Noget godt er der dog hos dig, thi du har udryddet asjererne af landet, og du har vendt dit hjerte til at søge Gud.« 4 Josafat blev nu i Jerusalem, så drog han atter ud blandt folket fra Be'erSjeba til Efraims bjerge og førte dem tilbage til Herren, deres fædres Gud. 5 Og han indsatte dommere i landet i hver enkelt af de befæsfede byer i Juda. 6 Og han sagde til dommerne: »Se til, hvad I gør, thi det er ikke for mennesker, men for Herren, I fælder dom, og han er hos eder, når I afsiger hendelser. 7 Derfor være Herrens frygt over eder! Vær varsomme med, hvad I foretager eder, thi hos Herren vor Gud er der hverken uret eller personsanseelse, ej heller tager han imod bestikkelse!« 8 Også i Jerusalem indsatte Josafat nogle af leviterne, præsterne og overhovederne for Israels fædrenehuse til at dømme i Herrens sager og i stridigheder mellem Jerusalems indbyggere. 9 Og han bød dem: »Således skal I gøre i Herrens frygt, i sanddruhed og med redeligt hjerte: 10 Hver gang der forelægges eder en retssag af eders brødre, der bor i deres byer, hvad enten det drejer sig om blodskyld eller om love, anordninger og lovbud, skal I hjælpe dem til rette, at de ikke skal pådrage sig skyld forherren, så der kommer vrede over eder og eders brødre; gør således for ikke at pådrage eder skyld. 11 I alle Herrens sager skal ypperstepræsten amarja være eders foresatte, i alle kongens sager Zebadja, Jisjmaels søn, fyrsten i Judas hus; og leviterne står eder til tjeneste som retsskrivere. Gå nu frimodigt til værket, Herren vil være med enhver, der gør sin pligt.«
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV