1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Anden Krønikebog 2

1 Salomo fik i sinde at bygge et hus for Herrens navn og et kongeligt palads. 2 Salomo lod derfor udskrive 70.000 mand til lastdragere og 80.000 mand til stenhuggere i bjergene og 3600 til at føre tilsyn med dem. 3 Og Salomo sendte kong Huram af Tyrus følgende bud: »Vær mod mig som mod min fader David, hvem du sendte cedertræ, for at han kunne bygge sig et palads at bo i. 4 Se, jeg er ved at bygge Herren min Guds navn et hus;det skal helliges ham, for at man kan brænde vellugtende røgelse for hans åsyn, altid have skuebrødene fremme og ofre brændofre hver morgen og aften, på sabbaterne, nymånedagene og Herren vor Guds højtider, som det til evig tid påhviler Israel. 5 Huset, jeg vil bygge, skal være stort; thi vor Gud er større end alle guder. 6 Hvem magter at bygge ham et hus, når dog himmelen og himlenes himle ikke kan rumme ham? Og hvem erjeg, at jeg skulle bygge ham et hus, når det ikke var for at tænde offerild for hans åsyn! 7 Så send mig da en mand, der har forstand på at arbejde i guld. Sølv, kobber, jern, rødt purpur, karmoisin og violet purpur og forstår sig på billedskærerarbejde, til at arbejde sammen med mine egne mestre her i Juda og Jerusalem, dem, som min fader antog; 8 og send mig ceder- cypres- og algummimtræ fra Libanon, thi jeg ved at dine folk forstår at fælde Libanons træer; og mine folk skal hjælpe dine; 9 men træ må jeg have i mængde, thi huset, jeg vil bygge, skal være stort, det skal være et underværk. 10 For tømrerne, som fælder træerne, vil jeg til underhold for dine folk give 20.000 kor hvede, 20.000 kor byg, 20.000 bat vin og 20.000 bat olie.« 11 Kong Huram af Tyrus svarede i et brev, som han sendte Salomo: »Fordi Herren elsker sit folk, har han gjort dig til konge over dem!« 12 Og huram føjede til: »Lovet være Herren, Israels Gud, som har skabt himmelen og jorden, at han har givet kong David en viis søn, der har forstand og indsigt til at bygge et hus for Herren og et kongeligt palads. 13 Her sender jeg dig en kyndig og indsigtsfuld mand, Huram-Abi; 14 han er søn af en kvinde fra Dan, men hans fader er en Tyrier; han forstår at arbejde i guld. Sølv, kobber, jern, stem, træ, rødt og violet purpur, fint linned og karmoisinfarvet stof, forstår sig på al slags billedskærerarbejde og kan udtænke alle de kunstværker, han sættes til; han skal arbejde sammen med dine og med min herres, din fader Davids, mestre. 15 Min herre skal derfor sende sine trælle hveden, byggen, vinen og olien, han talte om; 16 så vil vi fælde så mange træer på Libanon, som du har brug for, og sende dig dem i tømmerflåder på havet til jafo; men du må selv få dem op til Jerusalem.« 17 Salomo lod da alle fremmede mænd, der boede i Israels land, tælle allerede tidligere havde hans fader David ladet dem tælle - og de fandtes at udgøre 153.600. 18 Af dem gjorde han 70.000 til lastdragere, 80.000 til stenhuggere i bjergene og 3.600 til opsynsmænd til at lede folkenes arbejde.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV