1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Anden Krønikebog 36

1 Folket fra landet tog nu Josias's søn Joahaz og hyldede ham til konge i Jerusalem i hans faders sted. 2 Joahaz var tre og tyve år gammel, da han blev konge, og han herskede tre måneder i Jerusalem. 3 Men ægypterkongen afsatte ham fra regeringen i Jerusalem og lagde en skat af hundrede talenter sølv og ti talenter guld på landet. 4 Derpå gjorde ægypterkongen hans broder eljakim til konge over Juda og Jerusalem, og han ændrede hans navn til Jojakim; hans broder Joahaz derimod tog Neko med til Ægypten. 5 Jojakim var fem og tyve år gammel, da han blev konge, og han herskede elleve år i Jerusalem. Han gjorde, hvad der var ondt i Herren hans Guds øjne. 6 Kong Nebukadnezer af Babel drog op imod ham og lagde ham i kobberlænker for at føre ham til Babel; 7 og Nebukadnezar lod en del af Herrens hus's kar bringe til Babel og opstillede dem i sin borg i Babel. 8 Hvad der ellers er at fortælle om Jojakim og de vederstyggeligheder, han øvede, hvad der er at sige om ham, står optegnet i bogen om Israels og Judas konger. Og hans søn Jojakin blev konge i hans sted. 9 Jojakin var atten år gammel, da han blev konge, og han herskede tre måneder og ti dage i Jerusalem. Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. 10 Næste år sendte kong Nebukadnezar folk og lod ham bringe til Babel tillige med Herrens hus's kostelige kar; og han gjorde hans broder Zedekias til konge over Juda og Jerusalem. 11 Zedekias var een og tyve år gammel, da han blev konge, og han herskede i elleve år i Jerusalem. 12 Han gjorde, hvad der var ondt i Herren hans Guds øjne. Han ydmygede sig ikke under de ord, profeten Jeremias talte fra Herrens mund. 13 Desuden faldt han fra kong Nebudkanezar, der havde taget ham i ed ved Gud; og han var halsstarrig og forhærdede sit hjerte, så han ikke omvendte sig til Herren, Israels Gud. 14 ligeledes gjorde alle Judas øverster og præsterne og folket sig skyldige i megen troløshed ved at efterligne alle hedningefolkenes vederstyggeligheder, og de besmittede Herrens hus, som han havde helliget i Jerusalem. 15 Herren, deres fædres Gud, sendte tidlig og silde manende ord til dem ved sine sendebud, fordi han ynkedes over sit folk og sin bolig; 16 men de spottede Guds sendebud, lod hånt om hans ord og gjorde sig lystige over hans profeter, indtil Herrens vrede mod hans folk tog til i den grad, at der ikke mere var lægedom. 17 Han førte kaldæernes konge imod dem, og han dræbte deres unge mandskab med sværdet i deres hellige tempel og ynkedes ikke over yngling eller jomfru, gammel eller olding - alt overgav han i hans hånd. 18 Alle karrene i gudshus, store og små, Herrens hus's skatte og kongens og hans øverstes skatte lod han alt sammen bringe til Babel. 19 De stak ild på Guds hus, nedrev Jerusalems mur, opbrændte alle dets borge og ødelagde alle kostelige ting deri. 20 Dem, sværdet levnede, førte han som fanger til Babel, hvor de blev trælle for ham og hans sønner, indtil perserriget fik magten, 21 for at Herrens ord gennem Jeremias's mund kunne opfyldes, indtil landet fik sine sabbater godtgjort; så længe ødelæggelsen varede, hvilede det, til der var gået halvfjerdsindstyve år. 22 Men i perserkongen kyros's første regeringsår vakte Herren, for at hans ord gennem Jeremias's mund kunne opfyldes, perserkongen Kyros's ånd, så han lod følgende udråbe i hele sit rige og desuden kundgøre ved en skrivelse: 23 »Perserkongen kyros gør vitterligt: alle jordens riger har Herren, himmelens Gud, givet mig; og han har pålagt mig at bygge ham et hus i Jerusalem i Juda. Hvem iblandt eder, der hører til hans folk, med ham være Herren hans Gud, og han drage derop!«
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV