1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Anden Mosebog 19

1 I den tredje måned efter israeliternes udvandring af Ægypten, på denne dag nåede de Sinaj ørken. 2 De brød op fra Refdim og kom til Sinaj ørken og slog lejr i ørkenen. Der slog Israel lejr lige over for bjerget, 3 men Moses steg op til Gud. Da råbte Herren til ham fra bjerget: »Dette skal du sige til Jakobs hus og kundgøre for Israels børn: 4 I har set, hvad jeg gjorde ved ægypterne, og hvorledes jeg bar eder på ørnevinger og bragte eder hid til mig. 5 Hvis I nu vil lyde min røst og holde min pagt, så skal I være min ejendom blandt alle folkene, thi mig hører hele jorden til, 6 og I skal blive mig et kongerige af præster og et helligt folk! Det er de ord, du skal tale til Israels børn!« 7 Da gik Moses hen og kaldte folkets ældste sammen og forelagde dem alle disse ord, som Herren havde pålagt ham. 8 Og hele folket svarede, alle som een: »Alt, hvad Herren har sagt, vil vi gøre!« Da bragte Moses Herren folkets svar. 9 Derpå sagde Herren til Moses: »Se, jeg vil komme til dig i en tæt sky, for at folket kan høre, at jeg taler med dig, og for stedse tro også på dig!« Og Moses kundgjorde Herren folkets svar. 10 Da sagde Herren til Moses: »Gå til folket og lad dem hellige sig i dag og i morgen og tvætte deres klæder 11 Og holde sig rede til i overmorgen, thi i overmorgen vil Herren stige ned for alt folkets øjne på Sinaj bjerg. 12 Og du skal rundt om spærre af for folket og sige til dem: Vog eder for at gå op på bjerget, ja for blot at røre ved yderkanten deraf; enhver, der rører ved bjerget, er dødsens! 13 Ingen hånd må røre ved ham, han skal stenes eller skydes ned; hvad enten det er et dyr eller et menneske, skal det miste livet. Når væderhornet lyder, skal de stige op på bjerget.« 14 Så steg Moses ned fra bjerget til folket og lod folket hellige sig, og de tvættede deres klæder; 15 og han sagde til folket: hold eder rede til i overmorgen, ingen må komme en kvinde nær!« 16 Da morgenen gryede den tredje dag, begyndte det at tordne og lyne, og en tung sky lagde sig over bjerget, og der hørtes vældige stød i horn. Da skælvede alt folket i lejren. 17 Så førte Moses folket fra lejren hen for Gud, og de stillede sig neden for bjerget. 18 Men hele Sinaj bjerg hylledes i røg, fordi Herren steg ned derpå i ild, og røgen stod i vejret som røg fra en smelteovn; og hele folket skælvede såre. 19 Og stødene i hornene blev stærkere og stærkere; Moses talte, og Gud svarede ham med høj røst. 20 Og da Herren var steget ned på Sinaj bjerg, på toppen af bjerget, kaldte han Moses op på toppen af bjerget, og Moses steg derop. 21 Da sagde Herren til Moses: »Stig ned og indskærp folket, at de ikke må trænge sig frem til Herren for at se ham, at der ikke skal ske et stort mandefald iblandt dem. 22 Selv præsterne, som ellers træder frem for Herren, skal hellige sig, for at ikke Herren skal tynde ud i deres rækker.« 23 Da sagde Moses til Herren: »Folket kan jo ikke stige op på Sinaj bjerg, thi du har selv indskærpet os at afspærre bjerget og hellige det.« 24 Men Herren sagde til ham: »Stig nu ned og kom atter herop sammen med Aron; men præsterne og folket må ikke trænge sig frem for at komme op til Herren, at han ikke skal tynde ud i deres rækker.« 25 Da steg Moses ned til folket og sagde det til dem.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV