1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Anden Mosebog 22

1 Når en mand stjæler en okse eller et får og slagter eller sælger dem, skal han give fem okser i erstatning for oksen og fire får for fåret. 2 Hvis en tyv gribes på fersk gerning ved et natligt indbrud og bliver slået ihjel, da bliver der ikke tale om blodskyld; 3 men hvis solen er stået op, pådrager man sig blodskyld. Erstatning skal han give, og ejer han intet, skal han sælges som træl til vederlag for det stjålne; 4 hvis derimod det stjålne findes levende i hans besiddelse, da skal han give dobbelt erstatning, hvad enten det er en okse, et æsel, eller et får. 5 Når en mand afsvider en mark eller en vingård og lader ilden brede sig, så den antænder en andens mark, da skal han give det bedste af sin mark eller vingård i erstatning; 6 men breder ilden sig ved at tage fat i tjørnekrat, og kornneg eller sæd brænder, eller en mark svides af, så skal den, der antændte ilden, give simpel erstatning. 7 Når en mand giver en anden penge eller sager i varetægt, og de stjæles fra hans hus, da skal tyven, hvis han findes, give dobbelt erstatning; 8 men hvis tyven ikke findes, skal husets ejer træde frem for Gud og sværge på, at han ikke har forgrebet sig på den andens gods. 9 I alle tilfælde hvor det drejer sig om uredelighed med en okse, et æsel, et får, en klædning eller en hvilken som helst bortkommen ting, hvorom der rejses krav, skal de to parters sag bringes frem for Gud, og den, som Gud dømmer skyldig, skal give den anden dobbelt erstatning. 10 Når en mand giver en anden et æsel, en okse, et får eller et andet stykke kvæg i varetægt, og dyret dør, kommer til skade eller røves, uden at nogen ser det, 11 da skal han sværge ved Herren på, at han ikke har forgrebet sig på den andens ejendom, og det skal være afgørende imellem dem; dyrets ejer skal tage eden god, og den anden behøver ikke at give erstatning. 12 Stjæles det derimod fra ham, skal han give ejeren erstatning. 13 Hvis det sønderrives, skal han bringe det sønderrevne dyr med som bevis; det sønderrevne skal han ikke erstatte. 14 Når en låner et dyr af en anden, og det kommer til skade eller dør, uden at ejeren er til stede, skal han give erstatning; 15 er ejeren derimod til stede, skal han ikke give erstatning; var det lejet, er lejesummen erstatning. 16 Når en mand forfører en jomfru, der ikke er trolovet, og ligger hos hende, skal han udrede brudekøbesummen for hende og tage hende til hustru; 17 og hvis hendes fader vægrer sig ved at give ham hende, skal han tilveje ham den sædvanlige brudekøbesum for en jomfru. 18 En troldkvinde må du ikke lade leve. 19 enhver, der har omgang med kvæg, skal lide døden. 20 Den, der ofrer til andre guder end Herren alene, skal der lægges bandpå. 21 Den fremmede må du ikke undertrykke eller forulempe, thi I var selv fremmede i Ægypten. 22 enken eller den faderløse må I aldrig mishandle; 23 hvis I mishandler dem, og de råber om hjælp til mig, vil jeg visselig høre på deres klageråb, 24 og da vil min vrede blusse op, og jeg vil slå eder ihjel med sværdet, så eders egne hustruer bliver enker og eders børn faderløse. 25 når du låner penge til en fattig mand af mit folk i dit nabolag, må du ikke optræde som en ågerkarl over for ham. I må ikke tage renter af ham. 26 Hvis du tager din næstes kappe i pant, skal du give ham den tilbage inden solnedgang; 27 thi den er det eneste, han har at dække sig med, det er den, han hyller sit legeme i; hvad skulle han,ellers ligge med? Og når han råber til mig, vil jeg høre ham, thi jeg er barmhjertig. 28 Gud må du ikke spotte, og dit folks øvrighed må du ikke forbande. 29 Din lades overflod og din vinperses saft må du ikke holde tilbage. Den førstefødte af dine sønner skal du give mig. 30 ligeså skal du gøre med dit hornkvæg og dit småkvæg; i syv dage skal det blive hos moderen, men på den ottende dag skal I give mig det. 31 I skal være mig hellige mænd; kød af sønderrevne dyr må I ikke spise, I skal kaste det for hundene.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV