1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Anden Mosebog 28

1 Du skal lade din broder Aron og hans sønner tillige med ham træde frem af israeliternes midte og komme hen til dig, for at de kan gøre præstetjeneste for mig, Aron og Arons sønner, Nadab, Abihu, Eleazar og Itamar. 2 Og du skal tilvirke din broder Aron hellige klæder til ære og pryd, 3 og du skal byde alle kunstforstandige mænd, hvem jeg har fyldt med kunstfærdigheds ånd, at tilvirke Aron klæder, for at han kan helliges til at gøre præstetjeneste for mig. 4 Klæderne, som de skal tilvirke, er følgende: brystskjold, efod, kåbe, kjortel af mønstret stof, hovedklæde og bælte. De skal tilvirke din broder Aron og hans sønner hellige klæder, for at de kan gøre præstetjeneste for mig, 5 og dertil skal de bruge guldtråd, violet og rødt purpurgarn, karmoisinrødt garn og byssus. 6 Efoden skal du tilvirke af guldtråd, violet og rødt purpurgarn, karmoisinrødt garn og tvundet byssus i kunstvævning. 7 Den skal have to skulderstykker, der skal være til at hæfte på; den skal hæftes sammen ved begge hjørner. 8 Og dens bælte, som skal bruges, når den tages på, skal være af samme arbejde og i eet med den; det skal være af guldtråd, violet og rødt purpurgarn, karmoisinrødt garn og tvundet byssus. 9 Så skal du tage de to sjohamsten og gravere Israels sønners navne i dem, 10 seks af navnene på den ene sten og de andre seks på den anden efter aldersfølge; 11 med stenskærerarbejde, som ved gravering af signeter, skal du indgravere Israels sønners navne i de 14 sten, og du skal indfatte dem i guldfletværk. 12 Disse to sten skal du fæste på efodens skulderstykker, for at stenene kan bringe Israels sønner i minde, og Aron skal bære deres navne for Herrens åsyn på sine skuldre for at bringe dem i minde. 13 Og du skal tilvirke fletværk af guld 14 Og to kæder af purt guld; du skal lave dem i snoet arbejde, som når man snor reb, og sætte disse snoede kæder på fletværket. 15 Fremdeles skal du tilvirke retskendelsens brystskjold i kunstvævning på samme måde som efoden; af guldtråd, violet og rødt purpurgarn, karmoisinrødt garn og tvundet byssus skal du lave det; 16 det skal være firkantet og lægges dobbelt, et spand langt og et spand bredt, 17 og du skal udstyre det med en besætning af sten, fire rækker sten: karneol, topas og smaragd i den første række, 18 rubin, safir og jaspis i den anden, 19 hyacint, agat og ametyst i den tredje, 20 krysolit, sjoham og onyks i den fjerde; og de skal omgives med guldfletværk i deres indfatninger. 21 Der skal være tolv sten, svarende til Israels sønners navne, en for hvert navn; det skal være graveret arbejde som signeter, således at hver sten bærer navnet på en af de tolv stammer. 22 Til brystskjoldet skal du lave snoede kæder af purt guld, snoet arbejde, som når man snor reb. 23 Til brystskjoldet skal du lave to guldringe og sætte disse to ringe på brystskjoldets øverste hjørner, 24 og de to guldsnore skal du knytte i de to ringe på brystskjoldets hjørner; 25 snorenes anden ende skal du anbringe i det fletværker og fæste dem på forsiden af efodens skulderstykke. 26 Og du skal lave to andre guldringe og sættedem på brystskjoldets to andre hjørner på den indre, mod efoden vendende rand. 27 Og du skal lave endnu to guldringe og fæste dem på efodens to skulderstykker forneden på forsiden, hvor den er hæftet sammen med skulderstykkerne, oven over efodens bælte; 28 og man skal med ringene binde brystskjoldet fast til efodens ringe ved hjælp af en violet purpursnor, så at det kommer til at sidde oven over efodens bælte og ikke løsner sig fra efoden. 29 Aron skal således stedse bære Israels sønners navne på retskendelsens brystskjold på sit hjerte, når han går ind i helligdommen, for at bringe dem i minde for Herrens åsyn. 30 Og i retskendelsens brystskjold skal du lægge urim og tummim, så at Aron.bærer dem på sit hjerte, når han går ind for Herrens åsyn, og Aron skal stedse bære israeliternes retskendelse på sit hjerte for Herrens åsyn. 31 Fremdeles skal du tilvirke kåben, som hører til efoden, helt og holdent af violet purpur. 32 Midt på skal den have en halsåbning ligesom halsåbningen på en panserskjorte, omgivet af en linning i vævet arbejde, for at den ikke skal rives itu; 33 og langs dens nedeste kant skal du sy granatæbler af violet og rødt purpurgarn og karmoisinrødt garn og mellem dem guldbjælder hele vejen rundt, 34 så at guldbjælder og granatæbler skifter hele vejen rundt langs kåbens nederste kant. 35 Aron skal bære den, når han gør tjeneste, så at det kan høres, når han går ind i helligdommen for Herrens åsyn, og når han går ud derfra, at han ikke skal dø, 36 Fremdeles skal du lave en pandeplade af purt guld, og i den skal du gravere, som når man graverer signeter: »Helliget Herren.« 37 den skal du fastgøre med en violet purpursnor, og den skal sidde på hovedklædet, foran på hovedklædet skal den sidde. 38 Aron skal bære den på sin pande, for at han kan tage de synder på sig, som klæder ved de hellige gaver, israeliterne frembærer, ved alle de hellige gaver, de bringer; og Aron skal stedse have den på sin pande for at vinde dem Herrens velbehag. 39 kjortelen skal du væve i mønstret vævning af byssus. Og du skal tilvirke et hovedklæde af byssus og et bælte i broget vævning. 40 Også til Arons sønner skal du tilvirke kjortler, og du skal tilvirke bælter til dem og huer til ære og pryd. 41 Og du skal iføre din broder Aron og hans sønner dem, og du skal salve dem, indsætte dem og hellige dem til at gøre præstetjeneste for mig. 42 Tillige skal du tilvirke linnedbenklæder til dem til at skjule deres blusel, og de skal nå fra hoften ned på lårene. 43 Dem skal Aron og hans sønner bære, når de går ind i åbenbaringsteltet eller træder frem til alteret for at gøre tjeneste i helligdommen, at de ikke skal pådrage sig skyld og lide døden. En evig gyldig anordning skal det være for ham og hans afkom efter ham.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV