1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Anden Mosebog 30

1 Fremdeles skal du lave et alter til at brænde røgelse på: Af akacietræ skal du lave det, 2 en alen langt og en alen bredt, firkantet skal det være, og to alen højt, og dets horn skal være i eet med det. 3 Du skal overtrække det med purt guld, både pladen og siderne hele vejen rundt og hornene, og sætte en guldkrans rundt om; 4 og du skal sætte to guldringe under kransen på begge sider, på begge sidestykkerne skal du sætte dem til at stikke bærestænger i, for at det kan bæres med dem; 5 og bærestængerne skal du lave af akacietræ og overtrække med guld. 6 Derpå skal du opstille det foran forhænget, der hænger foran vidnesbyrdets ark, foran sonedækket oven over vidnesbyrdet der, hvor jeg vil åbenbare mig for dig. 7 på det skal Aron brænde vellugtende røgelse; hver morgen, når han gør lamperne i stand, skal han antænde den. 8 Og når Aron sætter lamperne på lysestagen ved aftenstid, skal han ligeledes antænde den; det skal være et stadigt røgelseoffer for Herrens åsyn fra slægt til slægt. 9 I må ikke ofre et lovstridigt røgelseoffer derpå, ej heller brændofre eller afgrødeofre, lige så lidt som I må udgyde drikofre derpå. 10 Men een gang om året skal Aron skaffe soning på dels horn; med noget af forsoningssyndofferets blod skal han een gang om året skaffe soning på det, slægt efter slægt. Det er højhelligt for Herren. 11 Herren talede fremdeles til Moses og sagde: 12 Når du holder mandtal over israeliterne, skal enhver, som mønstres, ved mønstringen give Herren sonepenge for sit liv, at ingen ulykke skal ramme dem i anledning af mønstringen. 13 Enhver, der må underkaste sig mønstringen, skal udrede en halv sekel i hellig mønt, tyve Gera på en sekel, en halv sekel som offerydelse til Herren. 14 Enhver, der må underkaste sig mønstringen, fra tyveårsalderen og opefter, skal udrede Herrens offerydelse. 15 Den rige må ikke give mere, den fattige ikke mindre end en halv sekel, når de bringer Herrens offerydelse til soning for deres sjæle. 16 Og du skal tage sonepengene af israeliterne og bruge dem til tjenesten ved åbenbaringsteltet, og de skal tjene til at bringe israeliterne i minde for Herrens åsyn, til soning for eders sjæle. 17 Herren talede fremdeles til Moses og sagde: 18 Du skal lave en vandkumme med fodstykke af kobber til at tvætte sig i op opstille den mellem åbenbaringsteltet og alteret og hælde vand i den, 19 for at Aron og hans sønner kan tvætte deres hænder og fødder deri. 20 Når de går ind i åbenbaringsteltet, skal de tvætte sig med vand for ikke at dø; ligeledes når de træder hen til alteret for at gøre tjeneste og brænde ildofre for Herren. 21 De skal tvætte deres hænder og fødder for ikke at dø. Det skal være en evig anordning for ham og hans afkom fra slægt til slægt. 22 Herren talede fremdeles til Moses og sagde: 23 Du skal tage dig vellugtende stoffer af den bedste slags, 500 sekel ædel myrra, halvt så meget. 250 sekel, vellugtende kanelbark, 250 sekel vellugtende kalmus 24 Og 500 sekel kassia, efter hellig vægt, og en hin olivenolie. 25 Deraf skal du tilberede en hellig salveolie, en krydret blanding, som salveblanderne laver den; en hellig salveolie skal det være. 26 Med den skal du salve åbenbaringsteltet, vidnesbyrdets ark, 27 bordet med alt dets tilbehør, lysestagen med dens tilbehør, røgelsealteret, 28 brændofferalteret med alt dets tilbehør og vandkummen med dens fodstykke, 29 således skal du hellige dem, så de bliver højhellige. Enhver, der kommer i berøring med dem, bliver hellig« . 30 Ligeledes skal du salve Aron og hans sønner og hellige dem til at gøre præstetjeneste for mig. 31 Men til israeliterne skal du sige således: Dette skal være mig en hellig salveolie fra slægt til slægt. 32 Den må ikke udgydes på noget menneskes legeme, og i denne blanding må I ikke tilberede lignende salve til eget brug, hellig er den, og hellig skal den være eder. 33 Den, der tilbereder lignende salve eller anvender den på en lægmand, skal udryddes af sin slægt. 34 Herren talede fremdeles til Moses og sagde: Tag dig røgelseoffer, stakte, onyksmusling, galbanum og ren virak, lige meget af hvert, 35 og tilbered deraf en krydret røgelse, som salveblanderne laver den, saltet, ren, til hellig brug. 36 Deraf skal du støde en del til pulver, og noget deraf skal du lægge foran vidnesbyrdet i åbenbaringsteltet, hvor jegvil åbenbare mig for dig. Det skal være eder højhelligt. 37 Den røgelse, du tilbereder i denne blanding, må I ikke tilberede til eget brug. Hellig skal den være dig for Herren. 38 Den, der tilbereder lignende røgelse for at nyde dens duft, skal udryddes af sin slægt.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV