1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Anden Mosebog 31

1 Herren talede fremdeles til Moses og sagde: 2 Se, jeg har kaldet Bezalel, en søn af Hurs søn Uri, af Judas stamme 3 Og fyldt ham med Guds Ånd, med kunstsnilde, kløgt og indsigt i alskens arbejde 4 til at udtænke kunstværker og til at arbejde i guld, sølv og kobber 5 og med udskæring af sten til indfatning og med træskærerarbejde, kort sagt til at udføre alskens arbejde. 6 Og se, jeg har givet ham Oholiab, Ahisamaks søn, af Dans stamme til medhjælper, og alle kunstforstandige mænds hjerte har jeg udrustet med kunstsnilde, for at de kan udføre alt, hvad jeg har pålagt dig, 7 åbenbaringsteltet, vidnesbyrdets ark, sonedækket derpå og alt teltets tilbehør, 8 bordet med dets tilbehør, lysestagen af purt guld med alt dens tilbehør, røgelsealteret, 9 brændofferalteret med alt dets tilbehør og vandkummen med dens fodstykke, 10 pragtklæderne, de hellige klæder til præsten Aron og hans sønners klædet til brug ved præstetjenesten, 11 salveolien og den vellugtende røgelse til helligdommen. Ganske som jeg har pålagt dig, skal de udføre det. 12 Herren talede fremdeles til Moses og sagde: 13 Du skal tale til israeliterne og sige: fremfor alt skal I holde mine sabbater, thi sabbaten er et tegn mellem mig og eder fra slægt til slægt, for at I skal kende, at jeg Herren er den, der helliger eder. 14 I skal holde sabbaten, thi den skal være eder hellig; den, som vanhelliger den, skal lide døden, ja enhver, som udfører noget arbejde på den, det menneske skal udryddes af sin slægt. 15 I seks dage må der arbejdes, men på den syvende dag skal I holde en fuldkommen hviledag, helliget Herren; enhver, som udfører arbejde på sabbatsdagen, skal lide døden. 16 Israeliterne skal holde sabbaten, så at de fejrer sabbaten fra slægt til slægt som en evig gyldig pagt: 17 Den skal være et tegn til alle tider mellem mig og israeliterne. Thi i seks dage gjorde Herren himmelen og jorden, men på den syvende hvilede han og vederkvægede sig. 18 Da han nu var færdig med at tale til Moses på Sinaj bjerg, overgav han ham vidnesbyrdets to tavler, stentavler, der var beskrevet med Guds finger.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV