1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Anden Mosebog 35

1 Moses kaldte hele israeliternes menighed sammen og sagde til dem: dette er, hvad Herren har pålagt eder at gøre: 2 I seks dage må der arbejdes, men på den syvende dag skal I holde helligdag, en fuldkommen hviledag for Herren. Enhver, der den dag udfører noget arbejde, skal lide døden. 3 På sabbatsdagen må I ikke gøre ild i nogen af eders boliger. 4 Derpå sagde Moses til hele israeliternes menighed: dette er, hvad Herren har påbudt: 5 I skal tage en offerydelse til Herren af, hvad I ejer. Enhver, som i sit hjerte føler sig tilskyndet dertil, skal komme med det, Herrens offerydelse, guld, sølv, kobber, 6 violet og rødt purpurgatn, karmoisinrødt garn, byssus, gedehår, 7 rødfarvede væderskind, tahasjskind, akacietræ, 8 olie til lysestagen, vellugtende stofer til salveolien og røgelsen, 9 sjohamsten og ædelsten til indfatning på efoden og brystskjoldet. 10 Og alle kunstforstandige mænd iblandt eder skal komme og lave alt, hvad Herren har påbudt: 11 boligen med dens teltdække og dække, dens kroge, brædder, tværstænger, piller og fodstykker, 12 arken med bærestængerne, sonedækket og det indre forhæng, 13 bordet med dets bærestænger og alt dets tilbehør og skuebrødene, 14 lysestagen med dens tilbehør, dens lamper og olien til lysestagen, 15 røgelsealteret med dets bærestænger, salveolien og røgelsen. Forhænget til boligens indgang, 16 brændofferalteret med kobbergitteret, bærestængerne og alt dets tilbehør, vandkummen med dens fodstykke, 17 forgårdens omhæng, dens piller og fodstykker og forhænget til forgårdens indgang, 18 boligens og forgårdens pæle med reb, 19 pragtklæderne til tjenesten i helligdommen, de hellige klæder til præsten Aron og hans sønners klæder til brug ved præstetjenesten. 20 Da forlod hele israeliternes menighed Moses. 21 Og enhver, som i sit hjerte følte sig drevet dertil, og hvis ånd tilskyndede ham, kom med Herrens offerydelse til opførelsen af åbenbaringsteltet og til alt arbejdet derved og til de hellige klæder. 22 De kom dermed, både mænd og kvinder; enhver, som i sit hjerte følte sig tilskyndet dertil, kom med spænder, ørenringe, fingerringe og halssmykker, alle hånde guldsmykker. Og enhver, der vildevie Herren en gave af guld, kom dermed. 23 Og enhver, i hvis eje der fandtes violet og rødt purpurgarn, karmoisinrødt garn, byssus, gedehår, rødfarvede væderskind eller tahasjskind, kom dermed. 24 Og enhver, der ville give en offerydelse af sølv eller kobber, kom med Herrens offerydelse. Og enhver, der ejede akacietræ til alt byggearbejdet, kom dermed. 25 Og alle kunstforstandige kvinder spandt med egne hænder og kom med deres spind, violet og rødt purpur, karmoisin og byssus. 26 Og alle kvinder, som i kraft af deres kunstsnilde følte sig tilskyndede dertil i deres hjerte, spandt gedehårene. 27 Og øversterne kom med sjohamstenene og ædelstenene til indfatningen på efoden og brystskjoldet 28 Og de vellugtende stoffer og olien til lysestagen og til salveolien og røgelsen. 29 Enhver mand og kvinde af israeliterne, som i sit hjerte følte sig tilskyndet til at bringe, hvad der krævedes til udførelsen af alt det arbejde, Herren gennem Moses havde påbudt, bragte det som en frivillig gave til Herren. 30 Derpå sagde Moses til israeliterne: se, Herren har kaldet Bezal'el, en søn af Hurs søn uri, af Judas stamme 31 Og fyldt ham med Guds Ånd, med kunstsnilde, kløgt og indsigt i alskens arbejde 32 til at udtænke kunstværker og til at arbejde i guld, sølv og kobber 33 Og med udskæring af sten til indfatning og med træskærerarbejde, kort sagt til at udføre alskens kunstarbejde. 34 Og tillige har han givet både ham og oholiab, ahisamaks søn, af Dans stamme gaver til at lære fra sig. 35 Han har fyldt dem med kunstsnilde til at udføre alskens udskæringsarbejde, kunstvævning, broget vævning af violet og rødt purpurgarn, karmoisinrødt garn og byssus og almindelig vævning, så de kan udføre alt slags arbejde og udtænke kunstværker.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV