1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Anden Mosebog 38

1 Derpå lavede han brændofferalteret af akacietræ, fem alen langt og fem alen bredt, firkantet, og tre alen højt. 2 Han lavede horn til dets fire hjørner, således at de var i eet dermed, overtrak det med kobber 3 Og lavede alt alterets tilbehør, karrene, skovlene, skålene, gaflerne og panderne; alt dets tilbehør lavede han af kobber. 4 Derpå omgav han alteret med et flettet kobbergitter neden under dets liste, således at det nåede op til alterets halve højde. 5 Derefter støbte han fire ringe til kobbergitterets fire hjørner til at stikke bærestængerne i. 6 Bærestængerne lavede han at akacietræ og overtrak dem med kobber. 7 Og stængerne stak han gennem ringene på alterets sider, for at det kunne bæres med dem. Han lavede det hult af brædder. 8 Derpå lavede han vandkummen med fodstykke af kobber og brugte dertil spejle, som tilhørte kvinderne, der gjorde tjeneste ved indgangen til åbenbaringsteltet. 9 Derpå indrettede han forgården: til sydsiden det hundrede alen lange forgårdsomhæng af tvundet byssus 10 Med tyve piller og tyve fodstykker af kobber og med knager og bånd af sølv til pillerne. 11 Til nordsiden hundrede alen med tyve piller og tyve fodstykker af kobber og med knager og bånd af sølv til pillerne. 12 Til vestsiden det halvtredsindstyve alen lange omhæng med ti piller og ti fodstykker og med knager og bånd af sølv til pillerne. 13 Og til forsiden mod øst, der var halvtredsindstyve alen bred, 14 det femten alen lange omhæng med fire piller og tre fodstykker til den ene side af indgangen, 15 og det femten alen lange omhæng med tre piller og tre fodstykker til den anden side af indgangen. 16 Alle omhæng rundt om forgården var af tvundet byssus, 17 fodstykkerne til pillerne af kobber,men deres knager og bånd af sølv; alle pillernes hoveder var overtrukket med sølv; og de havde bånd af sølv. 18 forhænget til forgårdens indgang var af violet og rødt purpurgarn i broget vævning, karmoisinrødt garn og tvundet byssus, tyve alen langt og fem alen højt, svarende til bredden på forgårdens omhæng. 19 Dertil hørte fire piller med fire fodstykker af kobber; knagerne var af sølv og overtrækket på hovederne og båndene ligeledes af sølv. 20 Alle pælene til boligen og forgården rundt om var af kobber. 21 Her følger regnskabet over boligen, vidnesbyrdets bolig, som på Moses's bud blev opgjort af leviterne under ledelse af Itamar, en søn af præsten Aron; 22 Bezal'el, en søn af Hurs søn Uri, af Judas stamme havde udført alt, hvad Herren havde pålagt Moses, 23 sammen med oholiab, ahisamaks søn, af Dans stamme, som udførte udskæringsarbejdet, kunstvævningen og den brogede vævning af violet og rødt purpur, karmoisin og byssus. 24 Hvad angår guldet, der anvendtes til arbejdet, under hele arbejdet på helligdommen, så løb det som gave viede guld op til 29 talenter og 730 sekel efter hellig vægt. 25 Det ved menighedens mønstring indkomne sølv løb op til 100 talenter og 1775 sekel efter hellig vægt 26 en, beka, det halve af en sekel efter hellig vægt, af enhver, der måtte lade sig mønstre, altså fra tyveårsalderen og opefter, i alt 603 550 Mand: 27 de 100 talenter sølv medgik til støbningen af helligdommens og forhængets fodstykker, 100 talenter til 100 fodstykker, en talent til hvert fodstykke. 28 Men de 1775 sekel anvendte han til knager tilpillerne, til at overtrække deres hoveder med og til bånd på dem. 29 Det som gave viede kobber udgjorde70 talenter og 2400 sekel. 30 Deraf lavede han fodstykkerne til åbenbaringsteltets indgang, kobberalteret med dets kobbergitter og alt alterets tilbehør, 31 fodstykkerne til forgården rundt om og til forgårdens indgang og alle teltpælene til boligen og alle teltpælene til forgården hele vejen rundt.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV