1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Anden Mosebog 39

1 Af det violette og røde purpurgarn og det karmoisinrøde garn tilvirkede de pragtklæderne til tjenesten i helligdommen; og de tilvirkede Arons hellige klæder, således som Herren havde pålagt Moses. 2 De tilvirkede efoden af guldtråd, violet og rødt purpurgarn, karmoisinrødt garn og tvundet byssus, 3 idet de udhamrede guldet i plader og skar pladerne ud i tråde til at væve ind i det violette og røde purpurgarn, det karmoisinrøde garn og det tvundne byssus ved kunstvævning. 4 Derpå forsynede de den med skulderstykker til at hæfte på; den blev hæftet sammen ved begge hjørner. 5 Og dens bælte, som brugtes, når den skulle tages på, var i eet med den og af samme arbejde, af guldtråd, violet og rødt purpurgarn, karmoisinrødt garn og tvundet byssus, således som Herren havde pålagt Moses. 6 Derpå tilvirkede de sjohamstenene, indfattede i guldfletværk og graverede som signeter med Israels sønners navne; 7 og de fæstede dem på efodens skulderstykker, for at stenene kunne bringe Israels børn i minde, således som Herren havde pålagt Moses. 8 Derpå tilvirkede de brystskjoldet i kunstvævning på samme måde som efoden, af guldtråd, violet og rødt purpurgarn, karmoisinrødt garn og tvundet byssus; 9 det var firkantet, og de lagde brystskjoldet dobbelt; det var et spand langt og et spand bredt, lagt dobbelt. 10 De udstyrede det med fire rækker sten: karneol, topas og smaragd i den første række, 11 rubin, safir og jaspis i den anden, 12 hyacint, agat og ametyst i den tredje, 13 krysolit, sjoham og onyks i den fjerde, omgivne med guldfletværk i deres indfatninger. 14 Der var tolv sten, svarende til Israels sønners navne, en for hvert navn; det var graveret arbejde som signeter, således at hver sten bar navnet på en af de tolv stammer. 15 Til brystskjoldet lavede de snoede kæder af purt guld, snoet arbejde, som når man snor reb. 16 Derpå lavede de to guldfletværker og to guldringe og satte disse to ringe på brystskjoldets øverste hjørner, 17 og de to guldsnore knyttede de i de to ringe på brystskjoldets hjørner; 18 snorenes anden ende anbragte de i de to fletværker og fæstede dem på forsiden af efodens skulderstykker. 19 Og de lavede to andre guldringe og satte dem på brystskjoldets to andre hjørner på den indre rand, der vendte mod efoden. 20 Og de lavede endnu to guldringe og fæstede dem på efodens to skulderstykker forneden på forsiden, hvor den var hæftet sammen med skulderstykkerne, oven over efodens bælte; 21 og de bandt med ringene brystskjoldet fast til efodens ringe ved hjælp af en violet purpursnor, så at det kom til at sidde oven over efodens bælte og ikke kunne løsne sig fra efoden, som Herren havde pålagt Moses. 22 Derpå tilvirkede de kåben, som hører til efoden, i vævet arbejde, helt og holdent af violet purpur. 23 Midt på havde kåben en halsåbning ligesom halsåbningen på en panserskjorte, omgivet af en linning, for at den ikke skulle rives itu, 24 og langs kåbens nederste kant syede de granatæbler af violet og rødt purpurgarn, karmoisinrødt garn og tvundet byssus, 25 og de lavede bjælder af purt guld, som de anbragte mellem granatæblerne langs kåbens nederste kant hele vejen rundt, mellem granatæblerne, 26 så at bjælder og granatæbler skiftede hele vejen rundt langs kåbens nederste kant, til at bære ved tjenesten, som Herren havde pålagt Moses. 27 Derpå tilvirkede de kjortlerne til Aron og hans sønner af byssus i vævet arbejde, 28 hovedklædet af byssus, embedshuerne af byssus, linnedbenklæderne af tvundet byssus, 29 og bæltet af tvundet byssus, violet og rødt purpurgarn og karmoisinrødt garn i broget vævning, som Herren havde pålagt Moses. 30 Derpå lavede de pandepladen, det hellige diadem, af purt guld og forsynede den med en indskrift i graveret arbejde som ved signeter: »helliget Herren.« 31 Og de fæstede en violet purpursnor på den til at binde den fast med oven på hovedklædet, som Herren havde pålagt Moses. 32 Således fuldførtes alt arbejdet ved åbenbaringsteltets bolig; og israeliterne gjorde ganske som Herren havde pålagt Moses; således gjorde de. 33 Derpå bragte de boligen til Moses, teltdækket med alt dets tilbehør, knagerne, brædderne, tværstængerne, pillerne og fodstykkerne, 34 dækket af rødfarvede væderskind og dækket af tahasjskind, det indre forhæng, 35 vidnesbyrdets ark med bærestængerne, sonedækket, 36 bordet med alt dets tilbehør, skuebrødene, 37 lysestagen af purt guld med lamperne, der skulle sættes på den, og alt dens tilbehør, olien til lysestagen, 38 guldalteret, salveolien, den vellugtende røgelse, forhænget til teltets indgang, 39 kobberalteret med kobbergitteret, bærestængerne og alt dets tilbehør, vandkummen og fodstykket, 40 omhængene til forgården, pillerne og fodstykkerne, forhænget til forgårdens indgang, rebene og teltpælene, alt tilbehør til tjenesten i åbenbaringsteltets bolig, 41 pragtklæderne til tjenesten i helligdommen, de hellige klæder til præsten Aron og hans sønners klæder til præstetjenesten. 42 Nøjagtigt som Herren havde pålagt Moses, udførte israeliterne hele arbejdet. 43 Da så Moses hele arbejdet efter, og se, de havde udført det, som Herren havde sagt; således havde de utdført det. Og Moses velsignede dem.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV