1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Anden Mosebog 8

1 Derpå sagde Herren til Moses: »Gå til Farao og sig til ham: så siger Herren: Lad mit folk rejse, for at de kan dyrke mig! 2 Men hvis du vægrer dig ved at lade dem rejse, se, da vil jeg plage hele dit land med frøer; 3 Nilen skal vrimle af frøer, og de skal kravle op og trænge ind i dit hus og dit sovekammer og på dit leje og i dine tjeneres og dit folks huse, i dine bagerovne og dine dejgtruge; 4 ja på dig selv og dit folk og alle dine tjenere skal frøerne kravleop.« 5 da sagde Herren til Moses: »Sig til Aron: Ræk din hånd med staven ud over floderne, kanalerne og dammene og få frøerne til at kravle op over Ægypten!« 6 Og Aron rakte sin hånd ud over Ægyptens vande. Da kravlede frøerne op og fyldte Ægypten. 7 Men koglerne gjorde det samme ved hjælp af deres hemmelige kunster og fik frøerne til at kravle op over Ægypten. 8 Da lod Farao Moses og Aron kalde og sagde: »Gå i forbøn hos Herren, at han skiller mig og mit folk af med frøerne, så vil jeg lade folket rejse, at de kan ofre til Herren.« 9 Moses svarede Farao: »Du behøver kun at befale over mig! Til hvilken tid skal jeg gå i forbøn for dig, dine tjenere og dit folk om at få frøerne bort fra dig og dine huse, så de kun bliver tilbage i Nilen?« 10 Han svarede: »I morgen!« Da sagde han: »Det skal ske, som du siger, for at du kan kende, at der ingen er som Herren vor Gud; 11 frøerne skal vige bort fra dig, dine huse, dine tjenere og dit folk; kun i Nilen skal de blive tilbage.« 12 Moses og Aron gik nu bort fra Farao, og Moses råbte til Herren om at bortrydde frøerne, som han havde sendt over Farao; 13 og Herren gjorde, som Moses bad: Frøerne døde i husene, i gårdene og på markerne, 14 og man samlede dem sammen i dynger, så landet kom til at stinke deraf. 15 Men da Farao så, at han havde fået luft, forhærdede han sit hjerte og hørte ikke på dem, således som Herren havde sagt. 16 Derpå sagde Herren til Moses: »Sig til Aron: ræk din stav ud og slå støvet på jorden med den, så skal det blive til myg i hele Ægypten!« 17 Og de gjorde således; Aron udrakte sin hånd med staven og slog støvet på jorden dermed. Da kom der myg over mennesker og dyr; alt støvet på jorden blev til myg i hele Ægypten. 18 Koglerne søgte nu også ved hjælp af deres hemmelige kunster at fremkalde myg, men de magtede det ikke. Og myggene kom over mennesker og dyr. 19 Da sagde koglerne til Farao: »Det er Guds finger!« Men Faraos hjerte blev forhærdet, så han ikke hørte på dem, således som Herren havde sagt. 20 Derpå sagde Herren til Moses: »Træd i morgen tidlig frem for Farao, når han begiver sig ned til vandet, og sig til ham: så siger Herren: lad mit folk rejse, for at de kan dyrke mig! 21 Men hvis du ikke lader mit folk rejse, se, da sender jeg bremser over dig, dine tjenere, dit folk og dine huse, og ægypternes huse skal blive fulde af bremser, ja endog jorden, de bor på; 22 men med Gosens land, hvor mit folk bor, vil jeg til den tid gøre en undtagelse, så der ingen bremser kommer, for at du kan kende, at jeg Herren er i landet; 23 og jeg vil sætte skel mellem mit folk og dit folk; i morgen skal dette tegn ske!« 24 Og Herren gjorde således: Vældige bremsesværme trængte ind i Faraos og hans tjeneres huse og i hele Ægypten, og landet hærgedes af bremserne. 25 Da lod Farao Moses og Aron kalde og sagde: »Gå hen og bring eders Gud et offer her i landet!« 26 Men Moses sagde: »Det går ikke an at gøre således, thi til Herren vor Gud ofrer vi, hvad der er ægypterne en vederstyggelighed; og når vi for øjnene af ægypterne ofrer, hvad der er dem en vederstyggelighed, mon de da ikke stener os? 27 lad os drage tre dagsrejser ud i ørkenen og ofre til Herren vor Gud, således som han har pålagt os!« 28 Farao sagde: »Jeg vil lade eder rejse hen og ofre til Herren eders Gud i ørkenen; kun må I ikke rejse for langt bort; men gå i forbøn for mig!« 29 Moses svarede: »Se, så snart jeg kommer ud herfra, skal jeg gå i forbøn hos Herren, og bremserne skal vige bort fra Farao, hans tjenere og hans folk i morgen. Blot Farao så ikke igen narrer os og nægter at lade folket rejse hen og ofre til Herren!« 30 Derpå gik Moses bort fra Farao og gik i forbøn hos Herren. 31 Og Herren gjorde, som Moses bad, og bremserne veg bort fra Farao, hans tjenere og hans folk; der blev ikke en eneste tilbage. 32 Men Farao forhærdede også denne gang sit hjerte og lod ikke folket rejse.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV