1931                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Anden Mosebog 9

1 Derpå sagde Herren til Moses: »Gå til Farao og sig til ham: så siger Herren, hebræernes Gud: lad mit folk rejse, for at de kan dyrke mig! 2 Men hvis du vægrer dig ved at lade dem rejse og bliver ved med at holde dem fast, 3 se, da skal Herrens hånd komme over dit kvæg på marken, over hestene, æslerne og kamelerne, hornkvæget og småkvæget med en såre forfærdelig pest. 4 Og Herren skal sætte skel mellem Israels kvæget og ægypterens kvæg, så der ikke skal dø noget af, hvad der tilhører israeliterne.« 5 Og Herren satte en tidsfrist, idet han sagde: »I morgen skal Herren lade dette ske i landet.« 6 den følgende dag lod Herren det så ske,og alt ægypternes kvæg døde, men af israeliternes kvæg døde ikke et eneste dyr. 7 Farao sendte da bud, og se, ikke et eneste dyr af israeliternes kvæg var dødt. Men Faraos hjerte blev forhærdet, og han lod ikke folket rejse. 8 Derpå sagde Herren til Moses og Aron: »Tag begge eders hænder fulde af sod fra smelteovnen, og Moses skal kaste det i vejret i Faraos påsyn! 9 Så skal det blive til en støvsky over hele Ægypten og til betændelse, der bryder ud i bylder på mennesker og kvæg i hele Ægypten!« 10 Da tog de sod fra smelteovnen og trådte frem for Farao, og Moses kastede det i vejret; og det blev til betændelse, der brød ud i bylder på mennesker og kvæg. 11 Og koglerne kunne ikke holde stand over for Moses på grund af betændelsen, thi betændelsen angreb koglerne såvel som alle de andre ægyptere. 12 Men Herren forhærdede Faraos hjerte, så han ikke hørte på dem, således som Herren havde sagt til Moses. 13 Derpå sagde Herren til Moses: »Træd i morgen tidlig frem for Farao og sig til ham: så siger Herren, hebræernes Gud: lad mit folk rejse, for at de kan dyrke mig! 14 Thi denne gang vil jeg sende alle mine plager mod dig selv og mod dine tjenere og dit folk, for at du kan kende, at der er ingen som jeg på hele jorden. 15 Thi ellers havde jeg nu udrakt min hånd for at ramme dig og dit folk med pest, så du blev udryddet fra jordens overflade; 16 dog derfor har jeg ladet dig blive i live for at vise dig min magt, og for at mit navn kan blive forkyndt på hele jorden. 17 endnu stiller du dig i vejen for mit folk og vil ikke lade det rejse. 18 Se, jeg lader i morgen ved denne tid et frygteligt haglvejr bryde løs, hvis lige ikke har været i Ægypten, fra den dag det blev til og indtil nu. 19 Derfor må du sørge for at bringe dit kvæg og alt, hvad du har på marken, i sikkerhed! Thi alle mennesker og dyr, der befinder sig på marken og ikke er kommet under tag, skal rammes af haglen og omkomme.« 20 De blandt Faraos tjenere, der frygtede Herrens ord, bragte nu deres trælle og kvæg under tag; 21 men de, der ikke lagde sig Herrens ord på hjerte, lod deres trælle og kvæg blive ude på marken. 22 Da sagde Herren til Moses: »Ræk din hånd op mod himmelen, så skal der falde hagl i hele Ægypten på mennesker og dyr og på alle markens urter i Ægypten!« 23 da rakte Moses sin stav op mod himmelen, og Herren sendte torden og hagl; ild for ned mod jorden, og Herren lod hagl falde over Ægypten; 24 og der kom et haglvejr, med ildsluer flammende mellem haglen, så voldsomt, at dets lige aldrig havde været nogetsteds i Ægypten, siden det blev befolket; 25 og i hele Ægypten slog haglen alt ned, hvad der var på marken, både mennesker og kvæg, og alle markens urter slog haglen ned, og alle markens træer knækkede den; 26 kun i Gosen, hvor israeliterne boede, faldt der ikke hagl. 27 Da sendte Farao bud efter Moses og Aron og sagde til dem: »Denne gang har jeg syndet; Herren har ret, og jeg og mit folk har uret; 28 gå i forbøn hos Herren, at det nu må være nok med Guds torden og haglvejret, så vil jeg lade eder rejse, og I skal ikke blive længer!« 29 Moses svarede ham: »Så snart jeg kommer ud af byen, skal jeg udbrede mine hænder mod Herren; så skal tordenen høre op, og haglen skal ikke falde mere, for at du kan kende, at jorden tilhører Herren.« 30 Dog, jeg ved, at du og dine tjenere endnu ikke frygter for Gud Herren.« 31 Hørren og byggen blev slået ned, thi byggen stod i aks, og hørren i blomst; 32 derimod blev hveden og spelten ikke slået ned, thi de modnes senere. 33 Da Moses var gået bort fra Farao og var kommet ud af byen, udbredte han sine hænder mod Herren, og da hørte tordenen og haglen op, og regnen strømmede ikke mere ned. 34 Men da Farao så, at regnen, haglen og tordenen var hørt op, fremturede han i sin synd, og han og hans tjenere forhærdede deres hjerte. 35 Faraos hjerte blev forhærdet, så at han ikke lod israeliterne rejse, således som Herren havde sagt ved Moses.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV