1948                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Andet Tessalonikerbrev 1

1 Paulus, Silvanus og Timoteus sender hilsen til tessalonikernes menighed i Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus: 2 Nåde være med eder og fred fra Gud Fader og Herren Jesus Kristus! 3 Vi er skyldige altid at takke Gud for jer, brødre! som ret er, fordi jeres tro vokser mer og mer, og den indbyrdes kærlighed tager til hos hver enkelt af jer alle, 4 så vi selv roser os af jer i Guds menigheder på grund af jeres udholdenhed og tro under alle de forfølgelser og trængsler, I må udstå. 5 Heri ligger et varsel om Guds retfærdige dom, at I skal agtes værdige til Guds rige, som I lider for, 6 så sandt det er retfærdigt for Gud at give dem trængsel til gengæld, som volder jer trængsel, 7 og jer, der lider trængsel, hvile sammen med os, når Herren Jesus åbenbares fra Himmelen med sine mægtige engle, 8 ed flammende ild, og bringer straf over dem, der ikke vil vide af Gud at sige, og over dem, som ikke er lydige mod vor Herres Jesu evangelium; 9 de skal nemlig straffes med evig undergang bort fra Herrens ansigt og fra hans vældes herlighed 10 på hin dag, når han kommer for at vise sig herlige i sine hellige og underfuld i alle, der blev troende; thi troen blev vort vidnesbyrd hos jer. 11 Derfor beder vi altid for jer, at vor Gud vil gøre jer kaldelsen værdig og med kraft mangfoldiggøre jeres lyst til det gode og jeres gerninger i troen, 12 så vor Herres Jesu navn må blive herliggjort i jer, og I, i ham, efter vor Guds og Herren Jesu Kristi nåde.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV