1948                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Andet Timotiusbrev 3

1 Du skal vide at i de sidste dage skal der komme strenge tider. 2 Thi menneskene vil blive egenkærlige, pengekære, pralende, hovmodige, spottelystne, ulydige mod forældre, utaknemmelige, ufromme, 3 ukærlige, uforsonlige, sladderagtige, umådeholdne, rå, fjender af det gode, 4 forrædere, fremfusende, opblæste, lystens venner snarere end Guds venner; 5 de har gudsfrygts skin, men fornægter dens kraft. Dem skal du holde dig fra. 6 Thi til dem hører de, som sniger sig ind i hjemmene og får magt over kvindfolk, der er belæssede med synder og lader sig lede af mange slags begæringer 7 og stadig vil lære uden nogen sinde at nå til erkendelse af sandheden. 8 Ligesom Jannes og Jambres satte sig op imod Moses, således sætter disse sig op imod sandheden; det er mennesker med et fordærvet sind, hvis tro ikke står prøve. 9 Dog, større fremgang skal de ikke få; thi deres afsind skal blive tydeligt for alle ligesom de førnævntes. 10 Du derimod har efterfulgt mig i lære, i livsførelse, i forsæt, i troskab, i langmodighed, i kærlighed, i udholdenhed, 11 i forfølgelser, i lidelser som dem, jeg måtte gennemgå i Antiokia, i Ikonium, i Lystra. Ja, hvilke forfølgelser har jeg ikke døjet! og Herren har friet mig ud af dem alle. 12 Sådan skal også alle de, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus, blive forfulgt. 13 Men onde mennesker og bedragere kommer længere og længere ud i det onde; de fører vild og farer vild. 14 Du derimod, bliv ved det, som du har lært og er blevet overbevist om. Thi du ved, hvem de er, du har lært det af, 15 og du kender fra barndommen af de hellige skrifter, som kan gøre dig viis til frelse ved troen på Kristus Jesus. 16 Ethvert skrift, som er indblæst af Gud, er også gavnligt til at belære, til at irettesætte, til at genoprejse, til at optugte i retfærdighed, 17 så at Guds-mennesket kan blive fuldt beredt, vel skikket til al god gerning.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV