1948                                                                                           tilbage

Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.

Andet Timotiusbrev 4

1 Jeg formaner dig indtrængende for Guds åsyn og for Kristus Jesus, som skal dømme levende og døde, og med tanke på hans tilsynekomst og hans rige: 2 Prædik ordet, træd frem, hvad enten det er belejligt eller ubelejligt, overbevis, tugt, forman med al langmodighed og belæring. 3 Thi der kommer en tid, da de ikke vil finde sig i den sunde lære, men for at leve efter deres egne lyster skaffe sig lærere i hobetal, efter hvad der kildrer deres øren, 4 og de vil vende øret bort fra sandheden og vende sig til fablerne. 5 Du derimod, vær ædruelig under alle forhold, bær dine lidelser, gør en evangelists gerning, gør fyldest i din tjeneste. 6 Thi mit blod skal nu snart udgydes som drikoffer, og tiden er inde, da jeg skal bryde op. 7 Den gode strid har jeg stridt, løbet har jeg fuldført, troen har jeg bevaret. 8 Så venter mig nu retfærdighedens sejrskrans, som Herren, den retfærdige dommer, vil give mig på hin dag og ikke blot mig, men også alle dem, der har glædet sig til hans tilsynekomst. 9 Skynd dig snart at komme til mig; 10 thi Demas forlod mig af kærlighed til den nuværende verden og rejste til Tessalonika, Kreskens rejste til Galatien, Titus til Dalmatien. 11 Lukas er den eneste, som er hos mig. Tag Markus med dig hertil; thi han er mig til megen nytte i tjenesten. 12 Tykikus har jeg sendt til Efesus. 13 Den kappe, jeg lod blive i Troas hos Karpus, skal du tage med, når du kommer, ligeså bøgerne, især dem på pergament. 14 Aleksander Smed har voldet mig meget ondt, Herren vil gengælde ham hans gerninger. 15 Ham skal også du tage dig i agt for; thi han trådte skarpt op mod det, vi sagde. 16 Under mit første forsvar kom ingen mig til hjælp, men alle svigtede mig. Gid det ikke må blive dem tilregnet. 17 Men Herren stod mig bi og gav mig kraft, for at forkyndelsen af budskabet ved mig kunne blive ført helt til ende, og alle hedningerne få det at høre; og jeg blev friet ud af løvens gab. 18 Herren vil fri mig fra hvert ondt anslag og frelse mig ind i sit himmelske rige; ham være æren i evighedernes evigheder! Amen. 19 Hils Priska og Akvila og Onesiforus' hus! 20 Erastus blev i Korint, og Trofimus lod jeg blive i Milet, da han var syg. 21 Skynd dig at komme til mig før vinteren! Eubulus, Pudens, Linus, Klaudia og alle brødrene sender hilsen til dig. 22 Herren være med din ånd! Nåde være med eder!
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel
Kapitlet i tre forskellige oversættelser

1992 - 31/48 - KJV

Den Ny Aftale - 1992 - KJV

31-48 - 1647 - KJV